• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 52/2022

Dodana: 27.07.2022 11:30

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 52/2022 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1458/96 o pow. 0,3378 ha.Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 27 lipca 2022 r. do dnia 17 sierpnia 2022 r.

Załącznik do zarządzenia nr 894/22 - wykaz nr 52/2022 (skan)

rozmiar: 66,11 KB PDF pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 894/22 - wykaz nr 52/2022 (do odczytu)

rozmiar: 21,82 KB DOCX pobierz
Do góry