• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o przyznaniu stypendiów artystycznych na 2023 r.

Dodana: 21.12.2022 10:50

Kategorie: Kultura

STYPENDIA DLA TWÓRCÓW PROFESJONALNYCH

Dwunastu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2023, o łącznej wartości 189.000 zł.

Do 31 października 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 42 wnioski w sprawie przyznania stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym na 2023 rok. W wyniku oceny formalnej 10 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejne 32 wnioski złożone zostały w 7 dziedzinach, w tym: 7 w dziedzinie muzyka, 4 – literatura, 6 – sztuki wizualne , 4 – teatr, 4 – sztuka filmowa, 5 – upowszechnianie kultury, 2 - fotografia. Zostały one zaopiniowane przez komisję stypendialną, w składzie osobowym:

 • Edyta Marzena Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przewodnicząca komisji,
 • Danuta Anna Pieciul – kierownik Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu,
 • Beata Lewkowicz – inspektor w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu,
 • Jolanta Koller-Szumska – główny specjalista w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu,
 • Dominika Korobacz – podinspektor w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu.

16 grudnia 2022 roku Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 12 stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2023 rok.

Stypendyści 2023 roku to:

 1. Michał Jarmoszuk, w dziedzinie: muzyka, na projekt pn. Nagranie materiału i wydanie autorskiego albumu muzycznego wraz z promocją, w wysokości – 12.000 zł
 2. Eligiusz Buczyński, w dziedzinie: literatura, na projekt pn. „Książka Hotelowa”, w wysokości – 14.000 zł
 3. Barbara Strzymińska-Zdanewicz, w dziedzinie: sztuki wizualne, na projekt pn. „Białystok nocą”, w wysokości – 15.000 zł
 4. Urszula Dąbrowska, w dziedzinie: upowszechnianie kultury, na projekt pn. Reportaż książkowy o fotografie Białegostoku – Bolesławie Augustisie, w wysokości – 14.000 zł
 5. Przemysław Figiel, w dziedzinie: muzyka, na projekt pn. Fuzja rodzimego folku z muzyką progmetalową – płyta autorska Przemysława Figla wraz z zespołem Bright Ophidia i gośćmi – 12.000 zł
 6. Martyna Štĕpán-Dworakowska, w dziedzinie: sztuki wizualne, na projekt pn. „Mi moja”, w wysokości – 12.000 zł
 7. Marcin Tomkiel, w dziedzinie: teatr, na projekt pn., „Skowyt” – spektakl teatru lalek, inspirowany poematem „Skowyt” Allena Ginsberga, w wysokości – 20.000 zł
 8. Bernarda Anna Bielenia, w dziedzinie: teatr, na projekt pn. „Dlaczego tu jestem” – czytanie performatywne na podstawie autorskiego scenariusza”, w wysokości – 17.000 zł
 9. Monika Marciniak, w dziedzinie: upowszechnianie kultury, na projekt pn. „Relacje. Podaj dalej”, w wysokości – 18.000 zł
 10. Dariusz Chociej, w dziedzinie: muzyka, na projekt pn. „Podlasie – słowem i dźwiękiem”, w wysokości – 17.000 zł
 11. Cezary Chwicewski, w dziedzinie: sztuka filmowa, na projekt pn. „Czy pamiętasz ten Białystok”? - film dokumentalny o życiu w Białymstoku w kultowych dekadach lat 80. i 90. na podstawie autorskiego archiwum zdigitalizowanych taśm VHS zebranych od mieszkańców Białegostoku”, w wysokości – 18.000 zł
 12. Karol Smaczny, w dziedzinie: teatr, na projekt pn. „MIT” – spektakl teatru lalek, inspirowany ważnymi pozycjami kanonu literatury: „Mitologią” Jana Parandowskiego oraz „Małym Księciem” Antoine’a de Saint-Exupery’ego , w wysokości – 20.000 zł

STYPENDIA DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

Czterech młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2023, o łącznej wartości 56.000 złotych.

Do 30 listopada 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 21 wniosków w sprawie przyznania stypendiów artystycznych młodym twórcom na 2023 rok. W wyniku oceny formalnej 6 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejnych 15 wniosków złożonych zostało w 6 dziedzinach, w tym: 6 w dziedzinie muzyka, 2 – sztuki wizualne, 2 – teatr, 1 – sztuka filmowa, 1 - literatura oraz 3 – upowszechnianie kultury. Wnioski zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną, w tym samym składzie osobowym, jak  komisja twórcom profesjonalnym.

16 grudnia 2022 roku Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 4 stypendiów artystycznych młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2023 rok, w tym 2 rocznych i 2 na I półrocze.

Stypendyści 2023 roku to:

Stypendia roczne:

 1. Tina Kaczyńska-Lech, dziedzina: muzyka, projekt pn. „Nocą za dnia”, w wysokości - 12.000 zł
 2. Anton Ilyin, dziedzina: teatr, projekt pn. „71A”, w wysokości - 17.000 zł

Stypendia półroczne:

 1. Piotr Maksim, dziedzina: muzyka, projekt pn. „Ze stali”, w wysokości - 12.000 zł
 2. Zuzanna Praczuk, dziedzina: sztuki wizualne, projekt pn. „Pokój pełen dobroci”, w wysokości - 15.000 zł

W budżecie Miasta na 2023 rok na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom zaplanowano 300 tysięcy złotych (podobnie jak w roku 2022). Łącznie w I naborze przyznano stypendia na kwotę 245.000 zł.

Na stypendia młodym twórcom na II półrocze 2023 roku pozostała do rozdysponowania kwota 55.000 zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2023 roku.

Stypendia artystyczne - Twórcy Profesjonalni na 2023

rozmiar: 514,8 KB PDF pobierz

Stypendia artystyczne - Twórcy Profesjonalni na 2023 (do odczytu)

rozmiar: 14,3 KB DOCX pobierz

Stypendia artystyczne - Młodzi Twórcy na 2023

rozmiar: 257,98 KB PDF pobierz

Stypendia artystyczne - Młodzi Twórcy na 2023 (do odczytu)

rozmiar: 29 KB DOC pobierz
Do góry