• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja dotycząca wyników rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Dodana: 07.07.2022 14:15

Kategorie: Edukacja

Na rok szkolny 2022/2023 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych utworzono w sumie 10861 miejsc organizacyjnych, w tym:

  •  8629 - w przedszkolach samorządowych,
  • 1522 - w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
  • 710 - w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert.

W celu zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Białegostoku, przygotowano możliwie największą liczbę miejsc organizacyjnych w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych Miasta Białegostoku oraz przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Zostały również utworzone nowe oddziały przedszkolne: w PS 21, PS81, SP Nr 15, SP Nr 21, SP Nr 29 (ZSOMS Nr 2), SP Nr 44, SP 50 oraz w SP Nr 52.

Na rok szkolny 2022/2023 przygotowano w sumie 467 oddziałów przedszkolnych:

  • 358 w przedszkolach samorządowych,
  • 69 w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych,
  • 40 w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert).

7464 dzieci kontynuować będzie wychowanie przedszkolne, zgodnie z deklaracją złożoną przez rodziców.

W postępowaniu uzupełniającym wnioski złożyło 283 kandydatów. Zakwalifikowanych zostało 171 kandydatów.

W rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej łącznie wzięło udział 3705 kandydatów, z czego 3272 zostało zakwalifikowanych.

Po potwierdzeniu przez rodziców woli zapisu dziecka ostatecznie przyjętych zostało 3258 dzieci.

Pozostały łącznie 142 wolne miejsca w następujących placówkach:

  • w przedszkolach samorządowych nr: 29, 35, 41, 42, 51, 52, 56, 64, 76,
  • w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr: 3, 8, 12, 15, 21, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 44, 49, 52 oraz
  • w przedszkolach samorządowych nr: 26, 41 i 58 i oddziale przedszkolnym SP nr 50 – dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

*dane dotyczące wolnych miejsc wg stanu na dzień 1 lipca 2022 r.

Do góry