• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja dla stypendystów artystycznych na 2023 r.

Dodana: 14.09.2023 11:05

Informujemy, że uchwałą Nr LXXIII/1008/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wg nich nie ma podziału na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom, została też określona wysokość stypendium jednakowa dla wszystkich stypendystów. Zmianie uległy także terminy naboru wniosków stypendialnych, które należy składać po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze.

UWAGA! Osoby, którym przyznano stypendia na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. stypendia młodym twórcom i twórcom profesjonalnym zachowują prawo do tych stypendiów, na dotychczasowych warunkach.

Wzór sprawozdania za 2023 r. do pobrania poniżej.

Sprawozdanie z realizacji stypendium za 2023 r.

rozmiar: 33.5 KB DOC pobierz
Do góry