• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2024 roku

Dodana: 19.12.2023 11:04

Kategorie: Kultura

2024 ROK - KONKURSY OFERT
NA ZADANIA Z ZAKRESU  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRIORYTETY i HARMONOGRAM

W budżecie Miasta Białegostoku na 2024 rok zaplanowano środki na ngo w dz. 921 w wysokości 2.959.000 zł.

Priorytet

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Termin realizacji zadania w 2024 roku

Kwota na konkurs w zł

1. Na działania całoroczne

priorytety: 

1) wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;

2) wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;

3) realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku;

4) wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;

5) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej;

6) wspieranie inicjatyw  obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;

7) realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;

8) wspieranie działań  utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych.

W pierwszym konkursie ofert ujęto środki na projekt wieloletni realizowany w latach 2022-2024 - Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok

 

listopad 2023

 

 

styczeń - grudzień 2024

 

2.550.000
(w tym 700.000 przyznane, na konkurs 1.850.000)

2. Na projekty niskobudżetowe, na działania na osiedlach

 priorytety:

- wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców  i edukacji kulturalnej;

luty 2024

kwiecień - grudzień 2024

150.000

3. Na II półrocze roku 2024

Priorytety analogicznie jak w pkt 1

kwiecień 2024

czerwiec -  grudzień 2024

200.000

 

4. Budżet ObywatelskiKoncert plenerowy - muzyczny Białystok”

kwiecień/maj 2024

czerwiec -wrzesień 2024

59.000

Do góry