Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Żłobki i przedszkola

Żłobki i przedszkola mogą zostać otwarte od 6 maja – tak wynika z rządowego projektu „tarczy antykryzysowej 3.0”, który został dziś (29 kwietnia) ogłoszony przez rząd. Jednak ostateczną decyzję w sprawie otwarcia tych placówek będą podejmować organy założycielskie. Miasto Białystok podejmie decyzję w tej sprawie po konsultacjach z przedstawicielami żłobków i przedszkoli oraz służbami sanitarnymi. 

Rządowy projekt umożliwia otwarcie publicznych i niepublicznych żłobków i przedszkoli od 6 maja. Jednocześnie rząd postanowił wydłużyć zasiłek opiekuńczy od 3 maja do 24 maja dla rodziców dzieci, które nie będą w tym czasie mogły korzystać z opieki placówek.  

Ostateczną decyzję w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli będą podejmować organy założycielskie – zapowiedział premier. Na jakich warunkach zostaną otwarte i w jakim zakresie? Takie wytyczne będą wydawać organy sanitarne, a rząd  ma zapewnić dodatkowe środki dezynfekcyjne. 

W przypadku żłobków i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok prezydent Tadeusz Truskolaski podejmie decyzję o terminie ich otwarcia po konsultacjach.

Miasto Białystok zorganizuje w czwartek rano konsultacje z przedstawicielami żłobków i przedszkoli publicznych i niepublicznych, przedstawicielami samorządu, służb epidemiologicznych w zakresie dotyczącym tego, kiedy i w jaki sposób otwierać ponownie białostockie żłobki i przedszkola – informuje zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Chcemy, by ta decyzja była poprzedzona analizą, byśmy wiedzieli, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieci, jak również pracowników placówek znajdujących się na terenie miasta. 

Decyzja w sprawie terminu otwarcia białostockich żłobków i przedszkoli zostanie ogłoszona przez prezydenta Tadeusza Truskolaskiego w czwartek (30 kwietnia) o godz. 11.00, podczas konferencji prasowej transmitowanej na żywo na profilu Fb „Wschodzący Białystok”. 

Anna Kowalska

Do góry