• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – podpisanie umowy

Białostocki Obszar Funkcjonalny zyska 129 mln euro na realizację projektów zapewniających rozwój. Gwarantuje to umowa między Urzędem Marszałkowskim, zarządzającym Funduszami Europejskimi dla Podlaskiego, a BOF-em. Porozumienie w tej sprawie dziś (20 czerwca) podpisali prezydent Białegostoku, prezes zarządu BOF Tadeusz Truskolaski i marszałek Łukasz Prokorym. 

Porozumienie w sprawie realizacji „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027” pomiędzy instytucją zarządzającą programem regionalnym „fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027” a Białostockim Obszarem Funkcjonalnym podpisali dziś marszałek Łukasz Prokorym i wicemarszałek Marek Malinowski, oraz prezes zarządu BOF Tadeusz Truskolaski i członek zarządu BOF Krzysztof Marcinowicz.

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument, który pozwoli na rozwój obszarów należących do BOF-u, ułatwi kreowanie polityki rozwoju i koordynowanie realizacji projektów wynikających ze „Strategii Rozwoju BOF do 2030 roku”, a współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. ZIT pozwala na łączenie projektów miękkich i twardych, i to jest nowość, której potrzebowaliśmy – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Zyskamy na inwestycje 129 mln euro. Najkrócej mówiąc: to są pieniądze na współpracę, na realizację strategii wspólnie wypracowanej przez 10 gmin należących do BOF-u.

W Białymstoku i obszarze funkcjonalnym będą realizowane projekty takie, jak np. drogi rowerowe i inwestycje związane z rozwojem komunikacji miejskiej, utworzenie centrum zarządzania kryzysowego. Powstaną kluby seniora, przedszkola, centra kultury, tereny rekreacyjne. Będą też inwestycje związane z energią odnawialną, retencją i rozwojem cyfrowym. To tylko przykłady działań, jakie będą podejmowane w ramach ZIT.  

Porozumienia dotyczące ZIT zostały zawarte również pomiędzy Urzędem Marszałkowskim (instytucją zarządzającą programem) a Związkiem ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży (35,7 mln euro) oraz Związkiem ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk (30,8 mln euro). Łącznie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zamkną się w kwocie 195 mln euro.

Agnieszka Błachowska

Do góry