• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Zgłoszenia do Nagrody Literackiej

Dodana: 12.12.2022 14:15

Trwa nabór wniosków o przyznanie 32. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2022 roku. Zgłoszenia są przyjmowane do końca stycznia 2023 roku.

Nagroda wręczana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:

  • za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub się tu urodzili czy zamieszkują, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku,
  • za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2023 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

  • członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej,
  • stowarzyszenia twórcze i kulturalne,
  • jednostki oświatowe, instytucje kultury,
  • organy administracji publicznej,
  • wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Do wniosku należy dołączyć co najmniej 3 egzemplarze zgłaszanej książki (dotyczy wydawnictw i autorów), które nie podlegają zwrotowi.

Więcej informacji o Nagrodzie Literackiej im. W. Kazaneckiego (w tym wniosek) znajduje się w zakładce „Kultura”.

W poprzedniej edycji, w kategorii najlepsza książka roku, nagrodę otrzymało dwóch twórców: Andrzej Stasiuk za powieść „Przewóz” oraz Justyna Kulikowska za tom poetycki „gift. z Podlasia”. Z kolei w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku nagrodę przyznano Marcie Stachniałek za tom poetycki „polski wrap”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry