Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wypełnij ankietę o przyszłości Białegostoku

Dodana: 29.12.2020 12:00

Kategorie: Aktualności Strategia

To już ostatnie dni (do 31 grudnia) na udział w konsultacjach dotyczących kierunków rozwoju miasta w latach 2021-2030. Ankieta ma pomóc w odpowiedzi na pytanie: jakie cele i jakie zadania mają być priorytetem Białegostoku na najbliższą dekadę? Opinie mieszkańców będą miały wpływ na Strategię Rozwoju Miasta Białegostoku.

Organizację pracy nad strategią rozwoju naszego miasta podzieliliśmy na sześć etapów: przygotowawczy, diagnostyczny, koncepcyjny, redakcyjny, przyjęcia strategii, wdrożeniowy. Skupiamy się przede wszystkim na sześciu obszarach obejmujących rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, smart city, powiązania funkcjonalne.

W proces przygotowania strategii są zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, z uwagi na znajomość wewnętrznych uwarunkowań instytucjonalnych rozwoju Białegostoku. Ważną rolę odgrywają również eksperci, którzy mają wiedzę i narzędzia inne niż urzędnicy, a ich spojrzenie na rozwój miasta jest bardziej bezstronne i analityczne. Istotną grupę, zaangażowaną w prace nad tworzeniem dokumentu, mają stanowić białostoczanie, a także przedstawiciele różnych środowisk działających na rzecz rozwoju miasta.

– Zachęcam białostoczan do przekazania opinii na temat przyszłości naszego miasta. Aktywny udział w konsultacjach społecznych, zarówno mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych, jest bardzo ważny. Liczymy na to, że dzięki wypełnionym ankietom otrzymamy wiele cennych uwag – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Na stronie strategia2030.bialystok.pl/wypelnij-ankiete został zamieszczony formularz konsultacyjny.

Mieszkańcy Białegostoku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wypełnić ankietę:

  • elektroniczną na stronie bialystok.pl,
  • papierową i złożyć ją w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego przy ulicy Słonimskiej 1 oraz ulicy Świętego Rocha 3.

Koordynacją prac związanych z przygotowaniem strategii zajmuje się Dorota Perło – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030.

opracowanie: Agnieszka Błachowska  

Do góry