• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Wspólnie w Białymstoku – regranting

Miasto Białystok szuka operatora projektu „Wspólnie w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców”. Wybrana organizacja wyłoni 15 projektów inicjatyw, które poprzez wspólne działania będą budować więzi między mieszkańcami. Kandydaci na operatora projektu mogą składać swoje oferty do 24 kwietnia.

Już wkrótce organizacje pozarządowe otrzymają granty na lokalne działania związane z integracją białostoczan i uchodźców, w szczególności pochodzących z Ukrainy. Miasto rozpoczęło procedurę naboru tak zwanego operatora projektu – organizacji pozarządowej, która w otwartym konkursie wyłoni 15 projektów o wartości do 5 tys. zł każdy. Mają to być projekty inicjatyw, które poprzez wspólne działania będą budować więzi między mieszkańcami, a w efekcie rozwijać postawy szacunku, akceptacji i tolerancji. Działania białostoczan i uchodźców – w wybranej formie i w wybranym zakresie tematycznym w sferze kultury, sportu, spraw społecznych czy ekologii – będą realizowane w drugiej połowie tego roku. Kandydaci na operatora projektu mogą składać oferty do 24 kwietnia br. Środki pochodzą z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Więcej informacji o otwartym konkursie ofert i procedurze naboru operatora projektu „Wspólnie w Białymstoku – integracja mieszkańców i uchodźców” można znaleźć na stronie Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.

W ubiegłym roku podobne działania zostały zrealizowane pod hasłem „Razem w Białymstoku”. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog – operator projektu otrzymał od Miasta 39 tys. zł, aby w formie otwartego konkursu przekazać innym organizacjom pozarządowym na działania integracyjne. Łącznie sfinansowano 13 działań o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym i edukacyjnym o wartości 3 tys. zł każdy. Uczestnicy projektów integrowali się przez podjęcie wspólnej aktywności w różnych sferach tematycznych. Wszystkie propozycje były nieodpłatne dla uczestników. W przedsięwzięciach wzięło udział łącznie prawie 600 mieszkańców i uchodźców.

Projekty zrealizowane w 2022 roku:

 • Dni Integracji Kulturalnej – cykl zajęć plastycznych, tanecznych i teatralnych
 • Wolna scena Polska-Białoruś-Ukraina - plenerowe spotkanie integracyjne w formie pikniku
 • Warsztaty pn.: „Otwarci na siebie” - zajęcia dotyczące tolerancji, akceptacji międzykulturowej
 • Maskotki Dzieciom - integracyjne warsztaty szydełkowe
 • W poszukiwaniu wspólnych tradycji – cykl warsztatów na temat słowiańskich tradycji ludowych
 • Razem poznajemy Białystok – gra terenowa i warsztaty z elementami arteterapii
 • Siła jest kobietą -– cykl warsztatów tanecznych
 • Festyn sąsiedzki na Leśnej – festyn integracyjny, występy wokalne i muzyczne, poczęstunek ukraińskimi daniami
 • Integracja przez historię i sport – wycieczka dzieci i młodzieży do Muzeum pamięci Sybiru i wyjście do parku trampolin
 • Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem – piknik osiedlowy, warsztaty rękodzielnicze
 • Historia otwiera – warsztaty historyczne i graficzne i spacer historyczny
 • Zielone Rączki – warsztaty tworzenia mini-ogródków w doniczkach.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

 

Do góry