• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Właściciele posesji powinni dbać o chodniki

 Jak wskazują prognozy meteorologiczne, przed nami fala mrozów. Białostocka Straż Miejska przypomina, że właściciele, użytkownicy, zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Od tego zależy bezpieczeństwo przechodniów.

Do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy oczyszczanie chodników ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg czy lód może być pryzmowany na skraju chodnika od strony jezdni, jednak nie może on utrudniać ruchu pieszych i pojazdów oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi, np. piaskiem. Zalegający śnieg na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających.  

Do obowiązków właściciela, administratora, zarządcy nieruchomości należy także usuwanie z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu. Mogą one stanowić zagrożenie dla pieszych oraz samochodów znajdujących się w pobliżu budynku. Do tak niebezpiecznych dla życia i zdrowia sytuacji właściciele nie powinni dopuszczać. Jeśli sople i nawisy śnieżne na dachach się pojawią, powinni do czasu ich usunięcia miejsce to zabezpieczyć, a piesi powinni w tym czasie nie chodzić pod zwisającymi soplami i nawisami śnieżnymi.

Wszelkie zaniedbania związane z zimowym utrzymaniem nieruchomości mogą skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry