• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Witaj szkoło po wakacjach

Dodana: 01.09.2022 14:40

Prawie 52,2 tysiąca dzieci i młodzieży rozpoczęło po wakacyjnej przerwie naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Białystok. Letnią przerwę w nauce wykorzystano w naszym mieście na przeprowadzenie remontów placówek oraz zakup wyposażenia.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Białymstoku odbyła się w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy A. Grottgera 9. W trakcie uroczystości zostały wręczone akty powierzeń na stanowisko dyrektora oraz podziękowania dyrektorom kończącym pracę. Aktów powierzeń przygotowano 58, a podziękowań – 22.

– W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzę dużo cierpliwości, spokoju i wytrwałości – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Młodym białostoczanom życzę dużo radości i owocnego rozwijania swoich pasji, talentów i zainteresowań. Mam nadzieję, że uczniom nie zabraknie motywacji do nauki, a ich sukcesy przyniosą wiele satysfakcji kadrze pedagogicznej i rodzinie.

Po wakacyjnej przerwie uczniowie rozpoczęli dziś rok szkolny 2022/23. Do miejskich szkół podstawowych uczęszcza teraz ponad 22,2 tys. uczniów, a do ponadpodstawowych – ok. 19,2 tys. Łącznie w szkołach jest ponad 41,4 tys. uczniów. W miejskich przedszkolach – prawie 10,8 tys. dzieci.

Okres wakacji w Białymstoku został wykorzystany na remonty. Tego typu prace, za ponad 6 mln zł, wykonano w 125 budynkach. Objęły one sale dydaktyczne, gimnastyczne, łazienki, bloki żywieniowe, korytarze i szatnie. Wykonano również remonty instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz naprawy dachów i chodników. W ostatnim czasie wybudowano sale gimnastyczne przy XI Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej. Efektywność energetyczną poprawiono w Przedszkolu Samorządowym nr 31, Zespole Szkół Technicznych, bursie szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 i X Liceum Ogólnokształcącym.

Warto wiedzieć, że w miejskich przedszkolach zostało utworzonych 421 oddziałów. Dodatkowo Miasto Białystok przygotowało oddział dla dzieci ukraińskich w Przedszkolu Samorządowym nr 52 „Kubusia Puchatka” oraz oddział przedszkolny dla dzieci czeczeńskich w Szkole Podstawowej nr 47.

Naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło 2,8 tys. uczniów, a ponadpodstawowych – 5,4 tys. Miasto Białystok w placówkach przygotowało cztery oddziały przygotowawcze dla dzieci i młodzieży ukraińskiej oraz białoruskiej. Funkcjonują one w Szkole Podstawowej nr 2 (klasy I–III), Szkole Podstawowej nr 4 (klasy IV–VI), Szkole Podstawowej nr 26 (klasy IV–VIII) i III Liceum Ogólnokształcącym. Dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba, kolejne oddziały powstaną w trzech placówkach ponadpodstawowych.

W tym roku szkolnym białostockie technika będą kształciły w dwóch nowych zawodach: w Zespole Szkół Mechanicznych na poziomie technikum – technik spawalnictwa, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi na poziomie technikum – technik stylista. Z kolei Szkoła Policealna nr 3 przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczyna kształcenie w zawodzie technik tyfloinformatyk. W oddziale specjalnym naukę będą realizować osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

Kamila Bogacewicz

Do góry