Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Większa dotacja na węzeł Porosły

Miasto Białystok otrzymało dodatkową dotację na budowę węzła Porosły w wysokości ponad 47,1 mln zł. Całkowite dofinansowanie projektu z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi obecnie ponad 219,7 mln zł. Jak zapewnił dziś (25 listopada) w Białymstoku wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń – jest szansa na więcej.

Na realizację projektu „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” Miasto Białystok uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Umowa została zawarta 6 kwietnia 2018 r. na kwotę ponad 172,5 mln zł. Po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych dofinansowanie z UE stanowiło jedynie 56% kosztów kwalifikowanych. Miasto Białystok czyniło więc starania w kierunku zwiększenia poziomu dofinansowania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucja pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – po uzyskaniu zgody Ministra Finansów zarekomendowała zwiększenie dofinansowania projektu o ponad 47,1 mln zł. Całkowite dofinansowanie projektu wynosi więc obecnie ponad 219,7 mln zł, co stanowi 73,88% kosztów kwalifikowanych projektu.

To dla nas bardzo znacząca pomoc, bo węzeł Porosły to jedna z najdroższych i największych drogowych inwestycji prowadzonych dotychczas przez miasto – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jest to także inwestycja niezwykle potrzebna i oczekiwana przez wszystkich, którzy podróżują w kierunku Warszawy lub stamtąd przyjeżdżają do Białegostoku, bo dzięki niej na skrzyżowaniu ekspresowej ósemki, drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej powstanie bezkolizyjny węzeł drogowy.

Jest jednak szansa, że to dofinansowanie może się zwiększyć jeszcze bardziej. Potwierdził to obecny dziś w Białymstoku wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

To dopiero pierwszy etap dodatkowej dotacji na węzeł Porosły. Planujemy zwiększenie poziomu dofinansowania tego projektu do maksymalnego – czyli wynoszącego 85 procent. To oznacza kolejne 33 miliony złotych dla Miasta Białystok na tę inwestycję – powiedział Artur Soboń.  

Prace przy budowie węzła Porosły rozpoczęły się na początku tego roku. Obecnie stan zaawansowania robót wynosi ponad 57%. W ramach inwestycji powstaną dwupoziomowe skrzyżowania, rozjazdy, wiadukt nad torami, zostanie przebudowany odcinek al. Jana Pawła II. Ponadto zapewnione zostaną drogi serwisowe, wiadukty i inne elementy infrastruktury drogowej, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, chodniki i oświetlenie. Przebudowany zostanie również 800-metrowy odcinek ul. Gen. F. Kleeberga. Dzięki temu S8 połączy się z trasą generalską. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2020 r. Koszt wynosi ponad 239,4 mln zł.

Drugim zadaniem, które również wchodzi w skład projektu, jest budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Roboty budowlane na tej inwestycji już się zakończyły.

Wartość całego projektu, obejmującego obydwie inwestycje, wynosi ponad 310,4 mln zł.

Anna Kowalska

Do góry