• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Więcej lokali w programie „Mieszkanie dla absolwenta”

Dodana: 25.03.2024 14:47

Podczas dzisiejszej (25 marca) sesji Rady Miasta Białystok przegłosowane zostały zmiany w programie „Mieszkanie dla absolwenta”. Zamiast wcześniej zagwarantowanych 93 mieszkań, teraz na potrzeby programu będzie dostępnych 121 lokali – czyli już nie do 50% nowego budynku komunalnego, a do 65%.

Młodzi ludzie spełniający warunki programu mogli składać wnioski o przyznanie mieszkania do 15 marca. Wymagania dotyczące średniej ocen według ostatnich ustaleń wynosiły 4,5. O przyznaniu mieszkania decydowała przede wszystkim wysokość średniej ocen, a w drugiej kolejności (gdyby średnia była identyczna) data wpływu wniosków. W pierwszej edycji programu do Zarządu Mienia Komunalnego wpłynęło 131 wniosków, pozytywnie rozpatrzonych zostało 120, a negatywnie 11.

Dla przypomnienia: program jest skierowany do studentów ostatniego roku uczelni wyższych (ze średnią ocen z ostatniego roku akademickiego co najmniej 4,5, rekomendowanych przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną) oraz do absolwentów uczelni wyższych (którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,5).

Warunki skorzystania z programu Mieszkanie dla absolwenta to m.in. nieposiadanie własności lub współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku, prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS, bądź najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok. Trzeba mieszkać na terenie miasta, mieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (miejscem świadczenia pracy powinien być Białystok) oraz nieukończenie w dacie złożenia wniosku 35 roku życia.  

Agnieszka Błachowska

Do góry