• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

W Białymstoku najbezpieczniej

Czwarte miejsce w Europie, pierwsze w Polsce. Unia Europejska opublikowała ranking miast, w których żyje się najlepiej i najgorzej. Jedną z kategorii jest kwestia bezpieczeństwa. W tym rankingu jedno z polskich miast znalazło się w ścisłej czołówce najlepiej postrzeganych europejskich metropolii. Jest to Białystok.

Raport opublikowany na stronie Komisji Europejskiej, od 2007 r. dostarcza informacji na temat zadowolenia z życia w europejskich metropoliach. Uwzględnia czynniki takie, jak np. środowisko, dostęp do usług, transportu publicznego, czy kwestie mieszkaniowe. Jedną z badanych kategorii jest bezpieczeństwo w miastach po zmroku. Komisja Europejska opublikowała listę dziesięciu najbezpieczniejszych miast oraz dziesięciu miast, których mieszkańcy nie czują się bezpieczni, spacerując nocami.

Białystok znalazł  się na czwartym miejscu tego rankingu. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, aż 86% mieszkańców ocenia stolicę województwa podlaskiego jako bezpieczną do spacerowania po niej o zmroku. Przed Białymstokiem znalazły się trzy miasta z taką samą liczbą punktów: duńska Kopenhaga, hiszpańskie Oviedo i słoweńska Ljubljana, w których dobrze czuje się aż 87% badanych. Taki sam poziom zadowolenia jak w Białymstoku deklarują mieszkańcy holenderskiego Groningen i szwajcarskiego Zurichu (86%). Wśród najbezpieczniejszych miast są też duński Aalaborg (85%), portugalska Braga (84%) i Luksemburg (83%).

– Jest to niewątpliwie powód do dumy. Bardzo się cieszę z takiego wyniku, to dobrze o nas i o naszym mieście świadczy. Ponadto warto zauważyć, że dla Białegostoku jest to świetna promocja – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

– Od lat naszym priorytetem jest szeroko rozumiana ochrona porządku publicznego na terenie dynamicznie rozwijającego się miasta i zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Staramy się być tam, gdzie reakcji z naszej strony oczekują mieszkańcy, wspierając tym samym lokalną społeczność w rozwiązywaniu codziennych problemów. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby nasza praca była skuteczna i efektywna – zapewnia komendant białostockiej Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda.

Do tych działań należy m.in. piętnowanie zachowań, które wpływają negatywnie na porządek w mieście i obniżają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jak spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, niszczenie mienia, zaśmiecanie miejsc publicznych czy wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Istotnym działaniem wpływającym na poprawę porządku publicznego w Białymstoku jest też zapewnienie całodobowego monitoringu wizyjnego miasta. Kamery rozmieszczone są w punktach najbardziej zagrożonych pod względem naruszenia porządku prawnego. Miejski monitoring pozwala na szybkie reagowanie w przypadkach zaobserwowanych przez operatorów. Ponadto oddziałuje prewencyjnie, przyczynia się do przeciwdziałania aktom wandalizmu, zapobiega przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, a także zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Które miasta w rankingu Komisji Europejskiej wypadły najgorzej? Najbardziej niebezpiecznym miastem Europy okazał się Rzym. Zaledwie 38% mieszkańców stolicy Włoch oceniło, że przebywanie nocą na ulicach tego miasta jest bezpieczne. W rankingu niebezpiecznych miast są też greckie Ateny – tylko 40% mieszkańców czuje się tam bezpiecznie – i francuska Marsylia, gdzie komfortowo w nocy czuje się jedynie 43% badanych.

Wśród najmniej bezpiecznych miast znalazły się też Neapol (Włochy), Liege (Belgia), Stambuł (Turcja), Ostrawa (Czechy), Miszkolc (Węgry) i Sofia (Bułgaria).

Anna Kowalska

Do góry