Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

UMP w sprawie szkół

Dodana: 05.05.2020 13:47

Prezes Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o skonsultowanie z samorządem terminu ogłoszenia decyzji, w sprawie wprowadzenia zmian w ograniczeniu funkcjonowania szkół.

Szanowny Panie Premierze,

dużym zaskoczeniem była dla nas nagła decyzja o otwarciu żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Tym bardziej, że równolegle nie został odwołany stan epidemii, a statystyki dostępne opinii publicznej  nie wskazują na zmniejszenie liczby zakażeń.

Uruchomienie działalności przedszkoli i żłobków, przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych dla bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci oraz ich opiekunów, to trudny i czasochłonny proces. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę a dziś wiemy to na pewno.

Stąd nasze obawy, że zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia br., ograniczająca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty do dnia 24 maja 2020 roku, może zostać ogłoszona w podobnym, nagłym trybie.  

Nie akceptujemy podejmowania działań ad hoc i testowania odporności kolejnej grupy naszych mieszkańców: dzieci klas młodszych szkół podstawowych, ich rodziców i pracowników szkół.

Nie chcemy, po raz kolejny, być zaskakiwani informacjami ogłaszanymi podczas   konferencji prasowych. W związku z tym postulujemy, by decyzje dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół były skonsultowane z samorządami najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną datą ich zniesienia. Otwieranie placówek oświatowych podczas trwającej epidemii wymagać będzie wdrożenia wytycznych sanitarnych, w tym zabezpieczenia dużej ilości środków ochrony osobistej dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Na dokonanie tych zakupów potrzebny jest czas. Dlatego konieczne jest żeby JST, z takim samym wyprzedzeniem, mogły poznać wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych w tym zakresie, wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Tadeusz Truskolaski

Pismo w sprawie szkół

rozmiar: 548,46 KB PDF pobierz
Do góry