Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ulgi w opłatach dla dzierżawców targowiska przedłużone

50-procentowe ulgi w opłatach dla dzierżawców punktów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Kawaleryjskiej zostały przedłużone o następne 2 miesiące - od 1 kwietnia do 31 maja. To kolejna pomoc finansowa Miasta Białystok i spółki LECH dla przedsiębiorców, związana z łagodzeniem skutków ekonomicznych pandemii koronowirusa.

Już wcześniej, po wprowadzeniu stanu epidemii przez rząd i obostrzeń, które spowodowały konieczność czasowego zamknięcia targowiska, Miasto Białystok wraz z prowadzącą targowisko miejskie Spółką LECH zdecydowało o zwolnieniach z opłat. W czasie zamknięcia targowiska – od 15 marca do 20 kwietnia 2020 r. – wszyscy prowadzący działalność na terenie obiektu byli całkowicie zwolnieni z opłat stałych i miesięcznej opłaty rezerwacyjnej.

Po pierwszych sygnałach o zmniejszeniu obostrzeń podjęto decyzję o otwarciu targowiska, aby dzierżawcy jak najszybciej mogli wznowić działalność. Jednocześnie zdecydowano, aby w pierwszym okresie po otwarciu, od 21 kwietnia do 14 czerwca, opłaty stałe i rezerwacyjne były pobierane w wysokości 50 procent kwoty wynikającej z umów i cennika.

50-procentowe ulgi zostały przyznane ponownie od 1 września i obowiązują już 7 miesięcy - do 31 marca 2021 r. Zgodnie z dzisiejszą decyzją, okres obowiązywania ulg został przedłużony o kolejne dwa miesiące – do 31 maja 2021 r. Ulgi dotyczą opłat stałych i rezerwacyjnych wynikającej z umów i cennika targowiska.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w biurze targowiska przy ul. Kawaleryjskiej.

Opracowała: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry