• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:części osiedla Dojlidy Górne (Daliowa i Leśna Polana) oraz części osiedli Dojlidy i Skorupy (Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap II A)

Dodana: 12.01.2023 14:25

Informacja o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana oraz części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap II A

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła:

  • uchwałą Nr LXIII/899/22 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla  Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana), obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Brzoskwiniową, Solnicką i Grabową oraz doliną cieku spod Dojlid Górnych;
  • uchwałą LXIII/900/22 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Dojlidy Fabryczne i Ks. S. Suchowolca – etap II A, obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Konstantego Ciołkowskiego, Nowowarszawską, Baranowicką i Ciesielską oraz działką nr ew. 907/2.  

Wymienione wyżej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 27 grudnia 2022 r. pod poz. 5979 i 5980. Data wejścia dokumentów w życie - 11 stycznia 2023 r.

Z ww. dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 w pokoju: 211 lub 217 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty są dostępne również w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego.

Dodatkowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry