• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Turystyczna promocja Białegostoku

Miasto Białystok ogłosiło konkurs na realizację zadań polegających na promocji i prezentacji walorów turystycznych. Oferty można składać do 18 maja. Budżet konkursu wynosi 155 tys. zł.

Jest to otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok”, planowanych do realizacji od 1 czerwca do 30 listopada. Jego celem jest między innymi upowszechnianie turystyki, edukacja krajoznawcza, popularyzacja i prezentacja walorów turystycznych Białegostoku.

Promocja walorów turystycznych Miasta Białystok może odbywać się poprzez:

  • organizację imprez i wydarzeń turystycznych, np. festiwali, pikników,
  • kreowanie i rozwój produktów turystycznych Białegostoku, np. wytyczanie nowych szlaków kulturowych lub promocja już istniejących,
  • organizację przedsięwzięć promujących atrakcje turystyczne Białegostoku (np. spoty promocyjne, spacery tematyczne, wycieczki po mieście, gry miejskie, wydawanie bezpłatnych publikacji i wydawnictw turystycznych, promocyjnych lub informacyjnych – mapy, ulotki, questy i inne).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować ją, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej najpóźniej do 18 maja do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”. Można to zrobić za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznych.

Kamila Bogacewicz

Do góry