• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Turniej sportowo-rekreacyjny

Dziś (14 września) w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej odbywa się XII Turniej Sportowo-Rekreacyjny „Sport dla wszystkich”. W rywalizacji bierze udział 50 zawodników z 10 ekip sportowych z Domów Pomocy Społecznej województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

To sportowe wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” oraz białostocki Dom Pomocy Społecznej (prowadzony przez Miasto). Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Białegostoku.

– Celem turnieju jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami udziału w zawodach, zapewnienie warunków do rywalizacji poprzez integrację, podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych, promowanie zdrowego stylu życia. Uczestnicy uczą się także współzawodnictwa i zasad fair play – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Przebieg turnieju stanowią dwa bloki, podczas których rozgrywane są różne konkurencje: hula hop, rzuty do kosza, rzut gazetą, tor przeszkód, celne oko, znikające krzesełka – zabawa z muzyką, tenis stołowy, piłkarzyki. Wszyscy zawodnicy otrzymają nagrody.

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej i w jego filii w Bobrowej mieszka łącznie 306 osób. DPS zapewnia mieszkańcom całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb kulturalnych, religijnych i zawodowych, w zależności od zainteresowań i możliwości. Zatrudnia profesjonalną kadrę, która stale doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności. Mieszkańcy mają dostęp do opieki medycznej, pomoc psychologa i pedagoga. Korzystają także z sali gimnastycznej, pływalni, siłowni podwórkowej czy leśnej ścieżki przyrodniczej. Budynki i najbliższe otoczenie pozbawione są barier architektonicznych, a placówka posiada cztery samochody przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Kamila Bogacewicz

Do góry