Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Trzydzieści lat samorządu w Polsce

Dodana: 27.05.2020 12:39

Samorząd terytorialny w Polsce świętuje 30-lecie istnienia. 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce w pełni wolne wybory do rad gmin – organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Tego dnia obchodzimy również Dzień Samorządu Terytorialnego. Centralne obchody 30. rocznicy samorządu terytorialnego miały odbyć się w Warszawie, jednak pandemia koronawirusa stanęła na przeszkodzie uroczystościom.

30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 27 maja 1990 r. W ponad dwóch tysiącach gmin wprowadzono prawdziwy samorząd. Rady narodowe, które funkcjonowały w PRL, zostały zastąpione radami gmin o znacznie większych uprawnieniach. Dzięki temu władza znalazła się bliżej ludzi.

Minione trzy dekady to czas ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, miast, miasteczek i wsi. To czas samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu. Właśnie dzięki samorządom powstają – może na co dzień niezauważalne, ale niezbędne – usługi takie jak wodociągi, kanalizacja, drogi, czy transport publiczny. Władze lokalne miały ogromny wpływ na podnoszenie poziomu i jakości życia mieszkańców. Odrodzony samorząd przyczynił się też ogromnie do powstania społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy przekonali się, że zaangażowanie jednostki może mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Już ponad połowę tego 30-letniego okresu samorządy działają przy wsparciu w postaci funduszy unijnych i wykorzystały tę możliwość maksymalnie. Miasta i gminy są liderami w wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej, dzięki którym powstaje niezbędna dla codziennego życia infrastruktura. Trudno sobie wyobrazić, jak dziś wyglądałyby polskie miejscowości, gdyby nie pieniądze z Unii. Niektóre inwestycje nie powstałyby wcale, niektóre – ciągnęłyby się latami.

Białystok, kiedyś kojarzony z prowincją, dziś jest postrzegany jako miasto nowoczesne, przyjazne dla mieszkańców, inwestorów, turystów – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jest miastem pięknym, tętniącym życiem, z którego mieszkańcy są dumni. Miastem, gdzie warto żyć, studiować, lub choćby tylko je odwiedzić.

Wśród najważniejszych dla Białegostoku i jego mieszkańców inwestycji, jakie powstały w ostatnich latach, jest z pewnością nowy układ dróg w całym mieście, przebudowa Rynku Kościuszki, budowa stadionu, Centrum Aktywności Społecznej, sieci dróg rowerowych. Powstały nowe place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką. Metamorfozę przeszły budynki placówek edukacyjnych. Wybudowano Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, nowoczesną sortownię i zakład unieszkodliwiania odpadów. Po ulicach naszego miasta jeżdżą niskoemisyjne autobusy. Zrealizowano też bardzo dużo projektów „zielonych”: m.in. zielone przystanki, łąki kwietne, odnowa Ogrodu Branickich, miejska pasieka. Nastąpiło też znaczące ożywienie w instytucjach kultury i wśród samych mieszkańców, coraz aktywniej korzystających ze zróżnicowanej kulturalnej oferty dostępnej w Białymstoku.

Za wszelkimi takimi działaniami stoi samorząd wraz z mieszkańcami. To dlatego reforma samorządowa w powszechnej ocenie jest najbardziej udanym przedsięwzięciem okresu transformacji Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 27 maja na Rynku Kościuszki można zobaczyć, jak nasze miasto zmieniło się w ciągu ostatnich 30 lat. Zestawienie tego co było, z tym co jest teraz, na pewno będzie zaskakujące. Autorką zdjęć archiwalnych jest Agnieszka Sadowska, współczesnych – Adam Ludwiczak i Dawid Gromadzki.

Anna Kowalska

Do góry