• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Tor Wschodzący Białystok

Niebawem Miasto planuje wyłonić projektanta drogi prowadzącej do toru Wschodzący Białystok. Treningowy tor samochodowy powinien być gotowy do końca czerwca 2017 roku

Tor Wschodzący Białystok

Na 2017 rok zaplanowano opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego Krywlan, a następnie przygotowanie dokumentacji projektowej, m.in. drogi prowadzącej do toru samochodowego i miejsc parkingowych. Budowę drogi, która ułatwi mieszkańcom korzystanie z toru Wschodzący Białystok, zaplanowano na 2018 rok. Do tego czasu można będzie korzystać z drogi tymczasowej – nieutwardzonej.

Wyłoniony w przetargu wykonawca, odpowiedzialny za budowę toru, przygotował dokumentację projektową. Z opracowanej dokumentacji, na podstawie zakresu przewidywanego wygrodzenia obiektu, który przekroczył 20 tys. m2, wynikł dodatkowy obowiązek – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na charakter toru oraz jego parametry przeprowadzenie takiej procedury jest niezbędne.

Tor zostanie położony z dala od zabudowań mieszkalnych, więc nie powinien przeszkadzać mieszkańcom. Jednak z uwagi na obawy mieszkańców Dojlid związane z jego lokalizacją i ewentualnym hałasem zostanie także wykonane badanie symulacji jego emisji. Wynik tego badania zostanie uwzględniony we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Uwzględniając głosy mieszkańców, konieczność zebrania dodatkowych informacji i wydania decyzji środowiskowej, termin realizacji toru Wschodzący Białystok został wyznaczony na połowę 2017 roku. Treningowy tor samochodowy ma mieć asfaltową nawierzchnię, długość ok. 1 km i szerokość 10 m.

Tor Wschodzący Białystok to projekt, który został wytypowany do realizacji przez samych mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015. W głosowaniu białostoczan zajął czwarte miejsce i otrzymał ponad trzy i pół tysiąca głosów.

Kamila Busłowska


Do góry