• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Święto w X Liceum Ogólnokształcącym

Dodana: 26.05.2022 12:45

Dzisiejszy dzień zapisze się w historii X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Szkoła otrzymała imię Wisławy Szymborskiej oraz sztandar. W uroczystości wziął udział prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

Patronka szkoły została wybrana w wyniku szerokich konsultacji i wielu debat spośród grona kandydatów, którymi byli jeszcze: król Władysław Jagiełło, Irena Sendlerowa, Czesław Miłosz, Ignacy Paderewski, Zbigniew Herbert. Po dwóch turach wyborów uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły wybrali Wisławę Szymborską, poetkę docenioną nie tylko w Polsce i wielu innych krajach, ale także jury Komisji Noblowskiej. W 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Poetka, eseistka, felietonistka należy do najczęściej tłumaczonych polskich autorów. Jej książki zostały przetłumaczone na 42 języki. Uchwałę radnych, dotyczącą nadania szkole imienia Wisławy Szymborskiej, odczytała podczas uroczystości Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Białegostoku.

Z tej okazji szkoła otrzymała również sztandar – trwały symbol tego patronatu. Ufundowali go rodzice, uczniowie oraz władze miasta. Na drzewcu sztandaru przedstawiciele społeczności szkolnej oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wbili pamiątkowe gwoździe.

– Niech ten sztandar służy godnie kolejnym pokoleniom uczniów – powiedział Tadeusz Truskolaski. – I niech będzie symbolem waszej więzi z naszym miastem i naszą ojczyzną. Życzę wszystkim uczniom i pracownikom szkoły wielu sukcesów i radości.

Uroczystość uświetnił program artystyczny wykonany przez młodzież i nauczycieli. Na zakończenie tej części uroczystości wystąpił Artiom Swidzyński – uczeń szkoły, zwycięzca I Szkolnego Konkursu Recytatorskiego poezji Wisławy Szymborskiej zorganizowanego z okazji obchodów nadania imienia szkole. Laureat zaprezentował fragment wiersza noblistki pt. „Muzeum”.

Historia X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku sięga 1991 roku, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono egzaminy wstępne do klasy pierwszej. 1 września 1991 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny w historii tej szkoły. Jej siedzibą był wówczas budynek przy ulicy Zwycięstwa 28. Obecnie liceum mieści się w budynku dawnego Publicznego Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego przy ulicy Stołecznej 6.

Anna Kowalska

Do góry