• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Studenci ze stypendiami Prezydenta Miasta Białegostoku

Pięćdziesięcioro studentów otrzymało dziś (6 grudnia) stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku za rok akademicki 2021/2022.  Prezydent Tadeusz Truskolaski uhonorował studentów białostockich uczelni, którzy wyróżniali się ponadprzeciętnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć i reprezentowanego poziomu wiedzy stypendystów.

W postępowaniu konkursowym wpłynęło łącznie 114 wniosków o stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów. Do oceny merytorycznej dopuszczono 106 z nich.

Prezydent Miasta Białegostoku nagrodził 50 szczególnie uzdolnionych studentów stypendium w wysokości 6 tys. zł brutto każde.

Lista stypendystów znajduje się w zakładce „Stypendia dla studentów”.

Wśród laureatów za rok akademicki 2021/2022 znaleźli się studenci z:

  • Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – 21 osób
  • Uniwersytetu w Białymstoku – 17 osób
  • Politechniki Białostockiej – 9 osób
  • Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku – 1 osoba
  • Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku – 1 osoba
  • Uniwersytetu Muzycznego im F. Chopina Filia w Białymstoku – 1 osoba.

– Stypendia są wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć i wysokiego poziomu wiedzy stypendystów. Mają też charakter promocyjny, ponieważ pokazują, że studenci są dla nas ważni i że tych najlepszych chcemy wspierać – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Między innymi w ten sposób zachęcamy młodych ludzi do studiowania w Białymstoku i pozostania w naszym mieście.

Stypendia przeznaczone są dla osób studiujących na uczelniach wyższych, mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich. Nagroda kierowana jest do osób, które wykazują się szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie. Średnia ocen ubiegającego się o stypendium w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 4,3. Natomiast wiek kandydata – nie wyższy niż 26 lat.

 Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry