Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Samorządy dla Edukacji

Dodana: 03.03.2021 12:07

Kategorie: Aktualności Edukacja

O systemie edukacji, jego ocenie, o funkcjonowaniu placówek, zmianach i dobrych przykładach rozmawiali uczestnicy webinarium z cyklu „Samorządy dla Edukacji”. O białostockich szkołach opowiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

W środę (3 marca) na profilu „Samorządy dla Polski” zostało zorganizowane pierwsze webinarium poruszające tematykę edukacyjną. Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka zaprosił do wspólnej rozmowy o tym, co można zrobić dla edukacji już teraz, oddolnie, bez czekania na systemowe zmiany. W spotkaniu wzięli udział: Ewa Radanowicz – ekspert do spraw innowacji, przestrzeni i zmiany w edukacji oraz Rafał Rudnicki – zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za edukację.

W trakcie webinarium zaproszeni goście rozmawiali między innymi o tym, co jest ważne w szkołach i ich działaniu, o problemach, subwencji oświatowej, możliwościach wprowadzania zmian, roli dyrektorów i samorządu.

– Mówimy o systemie, ale tak naprawdę system tworzą ludzie, ich wysiłek i zaangażowanie. Nie chodzi tylko o dyrektorów i nauczycieli, ale także o rodziców, uczniów, dzieci i młodzież. Ten system tworzymy my wszyscy i od nas zależy, jaka ta szkoła jest i jak dziś wygląda – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Dyskusja dotyczyła także pozytywnych przykładów szkół, które wyróżniają się na tle innych. Jako przykład wskazano Szkołę Podstawową nr 9, znajdującą się w centrum miasta, która jeszcze niedawno była gimnazjum. Musiała konkurować z innymi placówkami w pobliżu o to, aby przyciągnąć uczniów i rodziców. Szkoła jest pozytywnie odbierana przez białostoczan i wielu rodziców dowozi tam swoje dzieci spoza regionu (obwodu). Nie tylko uczy, ale też kształtuje i wychowuje uczniów. Drugim przykładem jest Zespół Szkół Technicznych – placówka, która stawia na naukę praktycznej umiejętności zawodu i oferuje fundusz stypendialny we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki temu jej uczniowie łatwiej mogą się odnaleźć na rynku pracy. Szkoła pokazuje, jak ważne jest jej otoczenie, współpraca z innymi, wzajemna wymiana.

Ważną rolę w działalności szkół odgrywa samorząd.

– Samorządy muszą mieć świadomość tego, że szkoła ma wychowywać, edukować młodych ludzi. Kreować młodych białostoczan, w przypadku naszego miasta, którzy są gotowi do tego, żeby żyć we współczesnym świecie. Odpowiadamy za młodych Polaków, których wypuszczamy w świat – dodał Rafał Rudnicki. – Jako Miasto staramy się doceniać tych nauczycieli, którzy wyróżniają się i stanowią dobry przykład dla innych.

W trakcie webinarium zaprezentowano także spot promujący Szkołę Podstawową w Radowie Małym. Ewa Radanowicz jest jej dyrektorem. Ta mała, wiejska placówka należy do globalnej sieci Ashoka – „szkoła z mocą zmieniania świata”. W szkole dzieci mają do dyspozycji między innymi salę podróżniczą, gdzie poznają świat, kuchenną – tu uczą się gotować i pracować w grupie, teatralną, gdzie poza występami rozmawiają np. o emocjach. Zajęcia są niekonwencjonalne – sześć godzin w tygodniu uczniowie zdobywają wiedzę na warsztatach, 2-3-godzinne lekcje łączą tematy z kilku przedmiotów.

Kamila Bogacewicz

Do góry