• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Rewaloryzacja Plant

Dodana: 25.03.2024 14:44

Radni Białegostoku zdecydowali, że tuje rosnące na Plantach nie zostaną uznane za pomniki przyrody. Dyskusja nad przyszłością drzew rosnących przy Alei Zakochanych miała związek z rozpoczętą przez Miasto Białystok rewaloryzacją parku.

Prace przy przebudowie zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego w Białymstoku rozpoczęły się w lutym 2024 r. Docelowo powstaną tam nowe nawierzchnie,  nowe nasadzenia roślin, będzie też wymiana oświetlenia. Przebudowana zostanie także pobliska ul. Akademicka. Inwestycja ma na celu rewaloryzację Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zaleceniami konserwatorskimi i wydanym pozwoleniem na budowę, w tym także w zakresie zieleni – istniejącej i planowanej do wykonania. Dlatego też w celu przywrócenia historycznego wyglądu Plantom część żywotników zachodnich ma zostać wymieniona na nowe. Ta decyzja wywołała dyskusję podczas sesji co do jej zasadności.

– Bardzo się cieszę z tej dyskusji, bo o tak ważnych dla mieszkańców miasta inwestycjach zawsze warto rozmawiać. Wierzę w to, że nowe oblicze tego ulubionego miejsca spacerów zyska uznanie w oczach białostoczan. Tak już zresztą bywało w naszym mieście w przeszłości, że niektóre decyzje najpierw budziły emocje, ale ostatecznie wszyscy aprobowali zmiany, bo okazywały się zmianami na lepsze.

Podczas rewaloryzacji Parku Planty planowane jest odtworzenie układu alejek parkowych i wymiana ich nawierzchni na granitową oraz typu HanseGrande (aleja główna od ul. Akademickiej do ul. Mickiewicza, Bulwary Kościałkowskiego oraz alejki boczne), odtworzenie różanki wraz z montażem systemu nawodnienia, wykonanie kwietników dywanowych, rekultywacja trawników, wymiana roślin, odtworzenie wyglądu latarni parkowych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz instalacji energetycznej.

Cała inwestycja, łącznie z przebudowa ulicy Akademickiej, ma kosztować w sumie ok. 46 mln zł i zakończyć się w terminie 26 miesięcy od podpisania umowy.

Jak będzie wyglądać Park Planty po rewaloryzacji – można zobaczyć na wizualizacjach zamieszczonych poniżej.

Anna Kowalska

Do góry