Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rekrutacja uzupełniająca do podstawówek

Dodana: 29.05.2020 13:36

Kategorie: Aktualności Edukacja

W poniedziałek (1 czerwca) rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Na uczniów w białostockich placówkach czeka ponad 200 wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na analogicznych zasadach, jak rekrutacja zasadnicza, jednak bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie można złożyć
do 8 czerwca do godz. 15.00. Dokumenty mogą zostać złożone bezpośrednio w placówce (do skrzynki) lub przesłane jako skan na adres e-mail szkoły. Potwierdzenie złożenia dokumentów rodzice otrzymają na adres e-mail wpisany we wniosku.

Jednocześnie przypominamy, że do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców i nie biorą oni udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz lista placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej znajdują się w zakładce Edukacja/Rekrutacja.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Lista szkół biorących udział w rekrutacji uzupełniającej 2020-2021

rozmiar: 455,44 KB PDF pobierz
Do góry