• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Rekrutacja do przedszkoli 2024/2025

Dodana: 26.02.2024 10:19

Ponad 10,9 tys. miejsc dla dzieci przygotowało Miasto Białystok w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i placówkach niepublicznych, z którymi samorząd ma podpisaną umowę. Rekrutacja rozpoczęła się w poniedziałek (26 lutego).

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać do 8 marca. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku dostępny jest na stronie bialystok.formico.pl.

Wnioski, zgodnie z zasadami, wypełniane będą elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

– Istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym, czyli profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 28 marca o godz. 15.00. Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego kandydata będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do danej placówki do 4 kwietnia (do godz. 15.00). Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 kwietnia o godz. 15.00.

Na następny rok szkolny w Białymstoku przygotowano łącznie ok. 10 947 miejsc dla przedszkolaków, w tym ok. 8 570 w przedszkolach samorządowych, 1 667 w 70 oddziałach przedszkolnych (w tym 5 integracyjnych) 22 publicznych szkół podstawowych oraz 710 miejsc w 10 przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach przedszkoli samorządowych.

We wrześniu 2023 r. edukację przedszkolną w Białymstoku rozpoczęło w placówkach publicznych 10 883 wychowanków.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji (np. terminy, zasady, kryteria, lista placówek) dostępne są w zakładce „Edukacja – Rekrutacja”.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry