Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przygotowanie szkół na 1 września

Dodana: 31.08.2020 11:23

Prezydent Miasta Białegostoku przygotował rekomendacje do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w miejskich szkołach i placówkach oświatowych od 1 września.

Dyrektorzy na podstawie tych rekomendacji opracowali szczegółowe wewnętrzne regulaminy – procedury funkcjonowania swoich placówek, wzięli także pod uwagę wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Rekomendacje dotyczą:

  • przyprowadzania i odbierania uczniów (m.in. do szkół mogą uczęszczać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych infekcji dróg oddechowych; opiekunowie przyprowadzający dzieci także powinni być zdrowi; należy ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz),
  • organizacji zajęć w szkole (m.in. zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu na przerwach; placówki mogą organizować grupowe wyjścia na zewnątrz szkoły (np. do Epi-Centrum Nauki); ułożenie takich planów zajęć, aby zminimalizować rotację uczniów w trakcie zajęć między piętrami i salami, zapewnienie szybkiej i skutecznej komunikacji nauczycieli z rodzicami (telefonicznie); ograniczenie kilkudniowych wycieczek szkolnych),
  • higieny czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni (obowiązek każdorazowego dezynfekowania rąk w wyznaczonych obszarach; monitorowanie prac porządkowych – utrzymywanie czystości w salach lekcyjnych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni; przestrzeganie zasad użycia środków oraz wietrzenia pomieszczeń; promowanie zasad higieny; w zakresie gastronomii – dostosowanie grafiku wydawania posiłków do liczby żywionych uczniów),
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusa u ucznia/pracownika (opis procedury, poinformowanie sanepidu i Departamentu Edukacji, wspólne działania).

W przypadku wystąpienia strefy żółtej (czerwonej), z uwagi na większe ryzyko zakażeniem koronawirusem, Miasto rekomenduje wprowadzenie kształcenia hybrydowego (mieszanego) lub zdalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oświaty planowane jest także umożliwienie pracownikom szkół/placówek skorzystanie z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie.

– Określiliśmy także trzy priorytety na rok szkolny 2020/21. Jednym z nich jest edukacja klimatyczna jako obowiązkowy element programu wychowawczo-profilaktycznego w placówkach oświatowych. Kolejnym – działania prozdrowotne skutecznie obniżające ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych w placówkach oświatowych. Stawiamy także na pielęgnowanie postaw prospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem szacunku i akceptacji każdego człowieka oraz życia we wszelkich jego przejawach – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Ponadto na potrzeby nowego roku szkolnego Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał białostockim placówkom oświatowym środki ochrony (płyn do dezynfekcji – 5 556 pojemników po 5 litrów, maseczki jednorazowe – 102 650 szt., termometry bezdotykowe – 75 szt.).

Kamila Bogacewicz

Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku dla szkół od 1 września 2020 r. (do odczytu)

rozmiar: 28,93 KB DOCX pobierz

Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku dla szkół od 1 września 2020 r. (skan)

rozmiar: 1,42 MB PDF pobierz
Do góry