• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Przygotowania do zimowego oczyszczania miasta

W środę (16.11.) rozpoczyna się sezon zimowego oczyszczania miasta. Potrwa do 31 marca 2023 roku. Prezydent Białegostoku spotkał się dziś (14 listopada) z przedstawicielami firm odpowiedzialnych za odśnieżanie miasta. Firmy zabezpieczyły wymaganą ilość soli i piasku. W sytuacji kryzysowej będzie możliwość wykorzystania także 1900 ton soli drogowej oraz 4400 ton piasku zabezpieczonych dodatkowo przez Miasto Białystok.

O oczyszczanie miasta zimą 2022/2023 zadba 8 firm. Miasto Białystok zawarło z nimi umowy na zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, na monitoring pojazdów GPS oraz prognozę pogody. O obowiązkach wynikających z tych umów oraz ewentualnych zagrożeniach przed rozpoczynającym się 15 listopada sezonem zimowego oczyszczania miasta rozmawiał z przedstawicielami firm prezydent Tadeusz Truskolaski.

– Spotykamy się, ponieważ zależy nam wszystkim na jak najlepszych efektach współpracy – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Ten efekt to rzetelne wywiązywanie się z podpisanych umów. Wszyscy chcemy, by tegoroczna zima był jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców.

Wykonawcy potwierdzili gotowość do wypełniania ustalonych w umowach obowiązków,  chociaż zwrócili też uwagę na trudności, z jakimi się mierzą.

– Odnośnie soli drogowej to tragedii nie widzę – mówił Kazimierz Rafałko z firmy GARDEN. – Jednak wszyscy borykamy się z drożyzną, oczekiwaniami płacowymi oraz inflacją. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tegoroczna zima nie zaskoczyła drogowców.

Zadania realizowane przez firmy odśnieżające są zależne od pogody, od tego, czy zima jest bardzo łagodna, łagodna, normalna czy też ciężka. Czas na doprowadzenie nawierzchni  do opisanego standardu uzależniony jest od czasu i intensywności wystąpienia opadów śniegu i innych zjawisk atmosferycznych (np. gołoledź).

Firmy będą prowadziły działania w ramach Akcji Biernej, Akcji Interwencyjnej oraz Akcji Czynnej. Przy oczyszczaniu miasta będzie pracowało 212 osób.

 • Akcja Bierna:
  • firmy są w dyspozycji Zamawiającego,
  • pełnią dyżury dyspozytorskie i patrolują drogi,
  • zwalczają śliskość na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach,
  • usuwają sople lodowe z obiektów inżynierskich.
 • Akcja Interwencyjna:
  • polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi wszystkich ulic.
 • Akcja Czynna:
  • polega na wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości, zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót.

Firmy dysponują następującym sprzętem i zasobami ludzkimi:

 • do odśnieżania ulic głównych – 58 pojazdów (pługo-posypywarki, pojazdy przystosowane do odśnieżania i posypywania, samochody skrzyniowe do wywozu śniegu, samochody towarowo-osobowe do przewozu osób i sprzętu),
 • do odśnieżania ulic osiedlowych – 26 ciągników z pługiem lub szczotką bębnową i posypywarką,
 • do odśnieżania chodników – 25 zestawów ciągnikowych z pługiem lub szczotką bębnową i posypywarką do odśnieżania chodników oraz 12 samochodów skrzyniowych lub ciągników z przyczepą do wywozu śniegu.

W sytuacji kryzysowej w odśnieżanie miasta włączą się spółki miejskie, które zabezpieczyły 1 900 ton soli drogowej i 4 400 ton piasku.

Aby zminimalizować ryzyko trudności z odśnieżaniem miasta przy ekstremalnych warunkach pogodowych Miasto Białystok wprowadziło następujące rozwiązania:

 • wymóg posiadania przez Wykonawców minimalnych ilości surowców jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego, tj. do 15 listopada każdego roku w ilościach na sektor: 500 ton soli, 50 ton chlorku wapnia lub magnezu, 100 ton kruszywa łamanego,
 • w trakcie sezonu zimowego (do końca lutego każdego roku obowiązywania umowy) Wykonawcy zobowiązani są do uzupełniania zapasów soli drogowej do minimalnej ilości 500 ton na sektor oraz chlorku wapnia lub magnezu do minimalnej ilości 50 ton na sektor,
 • od ubiegłego sezonu zimowego Miasto utworzyło z części istniejących już 6 sektorów tzw. sektor obwodowy, na który składają się Trasa Generalska, Trasa Niepodległości oraz ul. Ciołkowskiego,
 • istniejący system monitoringu pojazdów (GPS) został rozbudowany o nowe funkcje oraz doprecyzowano wymaganie do już istniejących,
 • wprowadzono monitoring wizyjny w bazach Wykonawców w celu bieżącej obserwacji ilości zgromadzonych materiałów oraz działań prowadzonych w trakcie ogłoszonych akcji zimowych.

Zimowe odśnieżanie miasta w sezonie 2022/2023 to koszt niemal 25 mln zł. (w 2021/2022 – około 14 mln złotych).

Firmy odpowiedzialne za zimowe oczyszczanie miasta:

Sektor

Ulice główne

Ulice osiedlowe

Chodniki

I

MPO Sp. z o.o.

MPO Sp. z o.o.

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

ul. 42 Pułku Piechoty 48

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

15-950 Białystok

15-950 Białystok

II

KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o

KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o

GARDEN DESIGNERS Sp. z o.o

ul. Gen. Pattona 8

ul. Gen. Pattona 8

ul. Agatowa 16/41

15-688 Białystok

15-688 Białystok

20-571 Lublin

III

KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o

KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o

GARDEN DESIGNERS Sp. z o.o

ul. Gen. Pattona 8

ul. Gen. Pattona 8

ul. Agatowa 16/41

15-688 Białystok

15-688 Białystok

20-571 Lublin

IV

GARDEN-COM

PROBET

GARDEN DESIGNERS

Sp. z o.o

Szosa Knyszyńska 2

Sp. z o.o

ul. Octowa 4C

15-694 Fasty

ul. Agatowa 16/41

15-399 Białystok

 

20-571 Lublin

V

ASTWA Sp. z o.o

KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o

TRAW – SAD

ul. Kombatantów 4

ul. Gen. Pattona 8

ul. Liliowa 13

15-102 Białystok

15-688 Białystok

15-697 Białystok

VI

MPO Sp. z o.o.

MAWI

REFLEX

ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok

Andrzej WIŚNIEWSKI

Stanisław Zapolski

 

ul. Leśnikowska 41

Szaciłówka 24,

 

18-100 Łapy

16-140 Korycin

Sektor Obwodowy

MPO Sp. z o.o.

 

ul. 42 Pułku Piechoty 48

 

15-950 Białystok

 

Węzeł Porosły

MPO Sp. z o.o.

 

 

ul. 42 Pułku Piechoty 48

 

 

15-950 Białystok

 

 

 

Opracowanie: Urszula Boublej     

 

                                                   

Do góry