• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Przedstawiciel Białegostoku w Radzie POT

Dodana: 13.05.2024 14:31

Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki został powołany przez Ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa w skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej IX Kadencji. Będzie w niej reprezentował przedstawicieli samorządu terytorialnego. Wręczenie nominacji odbyło się w czwartek, 9 maja.

Rada to organ statutowy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest ona uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład Rady wchodzi 18 członków reprezentujących administrację rządową, jednostki lub ogólnopolskie przedstawicielstwa samorządu terytorialnego, a także samorząd gospodarczy, zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki i przewoźników. Kadencja Rady trwa trzy lata.

– To wielkie docenienie naszego miasta i jego roli na turystycznej mapie Polski. Rada POT określa bowiem kierunki rozwoju turystyki w kraju, a sama Polska Organizacja Turystyczna m.in. promuje Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie oraz współpracuje z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi w celu zwiększenia zainteresowania polskimi miastami i regionami wśród krajowych i zagranicznych turystów. Wierzę, że dzięki temu będę mógł jeszcze lepiej wspierać promocję miasta Białystok. Dziękuję panu ministrowi za powołanie, a prezydentowi Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu za zaufanie – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, który do Rady został zgłoszony w imieniu Unii Metropolii Polskich.

Do góry