• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Przed wyborami

Dodana: 21.03.2024 11:09

Wybory samorządowe coraz bliżej – do lokali wyborczych pójdziemy 7 kwietnia, a 21 kwietnia odbędzie się druga tura, czyli głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tych gminach i miastach, gdzie w pierwszej turze żaden kandydat nie osiągnął większości głosów. Jak i gdzie w Białymstoku dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców czy sporządzić akt pełnomocnictwa do głosowania? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które mogą być przydatne w przygotowaniu się do udziału w wyborach.

Aby ułatwić dotarcie do lokali wyborczych w Białymstoku, prezydent miasta Tadeusz Truskolaski wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta o zapewnienie wszystkim bezpłatnych przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej w dniu wyborów. Na pomoc w dotarciu na wybory będą mogły także liczyć osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych. Miasto zapewni w tym dniu bezpłatny przejazd komunikacją specjalną. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu oraz w dniu wyborów od 7.00 do 19.00 pod numerem telefonu (85) 744 34 04.

W ramach kampanii profrekwencyjnej „Kto głosuje, ten się liczy” w przestrzeni miasta pojawiły się plakaty – m.in. w autobusach, na przystankach.

– Zachęcam i gorąco namawiam wszystkich uprawnionych do głosowania. W październikowych wyborach do parlamentu frekwencja w naszym mieście była wyższa niż w kraju, wyniosła 77,64%. Liczę na to, że w wyborach samorządowych te wyniki będą jeszcze wyższe – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Pamiętajmy, że stawką jest przyszły rozwój naszego miasta i regionu. Mamy szansę pokazać, jakiego chcemy Białegostoku i jakiego chcemy województwa.

Sprawy wyborcze w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5 można załatwiać w godz. 8.00-17.00 (poniedziałek) oraz w godz. 7.30-15.30 (wtorek-piątek).

  1. Wniosek o zmianę obwodu głosowania składa wyborca, który stale zamieszkuje pod adresem, pod którym nie ma stałego zameldowania. Wniosek może być złożony w postaci:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (np. umowę najmu, rachunki wystawione na nazwisko wnioskodawcy, oświadczenie właściciela lokalu, że osoba stale zamieszkuje).

Termin – do 5 kwietnia, ale jest 5 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji, więc nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili. Dopisanie jest bezterminowe i dotyczy także wszystkich kolejnych wyborów i referendów, które zostaną przeprowadzone.

  1. Wnioski o głosowanie przez pełnomocnika można składać do 29 marca (I tura) i do 12 kwietnia (II tura).

Przez pełnomocnika może głosować każdy, kto ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat.

Wniosek może być złożony:

  • na piśmie w postaci:

– papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem

        – elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym na stronie gov.pl formularz Zgłoś zamiar głosowania przez pełnomocnika

  • ustnie w siedzibie urzędu: ul. J.K. Branickiego 3/5, pokój 19, parter.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli nie ukończyła 60 lat,
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem.

Sporządzenie aktu wiąże się z bezpośrednim kontaktem wnioskodawcy z pracownikiem urzędu w miejscu zamieszkania. Jest możliwość sporządzenia aktu pełnomocnictwa w siedzibie urzędu.

  1. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Białymstoku – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 – najpóźniej do 25 marca lub do 11 kwietnia (II tura). Zgłoszenia można dokonać:

  • na piśmie w postaci:

      – papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem

      – elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym na gov.pl / formularz Zgłoś, że chcesz głosować korespondencyjnie

  • ustnie w siedzibie urzędu ul. Mickiewicza 3
  • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego.

Do wniosku załącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli nie ukończyła 60 lat.

Anna Kowalska

Do góry