• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Program „Mieszkanie dla absolwenta” już działa

Dodana: 12.10.2023 13:25

Rada Miasta Białystok 18 września uchwaliła realizację programu Mieszkanie dla absolwenta. Uchwała weszła w życie 6 października. Oznacza to, że można już składać wnioski o przyznanie mieszkania w Zarządzie Mienia Komunalnego.  

Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana jest do studentów ostatniego roku uczelni wyższych (ze średnią ocen z ostatniego roku akademickiego co najmniej 4,75, rekomendowanych przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną) oraz do absolwentów uczelni wyższych (którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,75).

– Zachęcam młodych ludzi kończących studia i absolwentów uczelni wyższych, aby zapoznali się z zasadami programu Mieszkanie dla absolwenta” i zgłaszali się do udziału w tym projekcie. Białystok jest coraz bardziej przyjazny młodym ludziom. Chcemy, żeby mieszkali tutaj, pracowali i rozwijali się – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Można już składać wnioski do programu. Zapraszamy do białostockiego Zarządu Mienia Komunalnego. Od pierwszych wypuszczonych w świat sygnałów, że chcemy realizować ten pomysł, mamy duże natężenie kontaktu ze strony młodych ludzi, zainteresowanych tym tematem. To dowód na to, że projekt jest skrojony pod ich aktualne potrzeby.

– Jestem przekonany, że to samorządy najlepiej są w stanie realizować wsparcie mieszkaniowe dla obywateli. Oprócz budownictwa komunalnego, które aktywnie rozwijamy w Białymstoku, warto wspierać Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Białostocki TBS działa prężnie. Miasto przygotowuje się teraz do przekazania mu prawie hektarowej działki, umiejscowionej u zbiegu ulic Stromej i Marczukowskiej, pod budowę kolejnych mieszkań – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Warunki skorzystania z programu Mieszkanie dla absolwenta to m.in. nieposiadanie własności lub współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku, prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS, bądź najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok. Trzeba mieszkać na terenie miasta, mieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  (miejscem świadczenia pracy powinien być Białystok) oraz nieukończenie w dacie złożenia wniosku 35 roku życia.

Realizacja programu odbywa się z wykorzystaniem mieszkań zarządzanych przez ZMK – do 93 lokali nowo wybudowanego zasobu przy ul. Depowej.

Trzeba pamiętać, że lokale są wynajmowane wyłącznie na czas trwania stosunku pracy na terenie Białegostoku. Jeśli okres najmu trwa nieprzerwanie 10 lat, umowa przedłuża się na czas nieoznaczony. Najemcy zobowiązani są do dostarczania aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu w stosunku pracy na terenie miasta (do 31 maja każdego roku).

Agnieszka Błachowska

Wzór wniosku

rozmiar: 193.94 KB PDF pobierz
Do góry