Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Prawo o ruchu drogowym – nowe przepisy

Dodana: 29.01.2020 12:54

Kategorie: Aktualności Urząd

Przypominamy, że 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, które dotyczą nakładania kar i obowiązków na właścicieli pojazdów sprowadzonych, zakupionych oraz sprzedanych po 31 grudnia 2019 r.

Obowiązki właściciela pojazdu:

  • zarejestrowanie pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • zawiadomienie w terminie nieprzekraczającym 30 dni właściwego organu ds. rejestracji o nabyciu i/lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za nieprzestrzeganie tych obowiązków właściciel pojazdu będzie podlegał karze finansowej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Właściciel nie będzie podlegał sankcjom za brak zarejestrowania, jeśli sprzeda pojazd przed upływem 30 dni licząc od dnia sprowadzenia. Obowiązek ten przejdzie na nabywcę pojazdu, a ten będzie miał odpowiednio krótszy termin na zarejestrowanie.

Kary finansowe nie dotyczą:

  • właścicieli pojazdów sprowadzonych spoza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, np. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii,
  • właścicieli pojazdów fabrycznie nowych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • właścicieli pojazdów sprowadzonych, zakupionych oraz sprzedanych przed 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji na temat nowych przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” można uzyskać dzwoniąc na infolinię Urzędu Miejskiego – nr tel. 85 879 7979.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Do góry