Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Praca Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Dodana: 04.11.2020 14:49

Miasto Białystok na bieżąco monitoruje rządowe wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania administracji i urzędów w Polsce w czasie epidemii koronawirusa. Praca w Urzędzie Miejskim w Białymstoku odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Mieszkańcy mogą umawiać się na wizyty telefonicznie, e-mailowo i przez e-kolejkę.

Przypominamy, że w wyniku epidemii koronawirusa zmianie uległa organizacja obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Wypracowane wiosną rozwiązania sprawdzają się i są stosowane do dziś. W urzędzie odbywają się wizyty już wcześniej umówione. Zachęcamy do kontaktu z urzędem online (adres e-mail: urzad@um.bialystok.pl), pocztą tradycyjną, a także telefonicznie (infolinia: 85 879 7979, książka telefoniczna). Przy wejściu do siedziby głównej urzędu przy ul. Słonimska 1 jest wystawiona urna podawcza, w której można zostawiać dokumenty (w kopercie wskazując nazwę departamentu/biura lub sprawy, której dotyczą). Kontakt z urzędem jest także możliwy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UMwB. Więcej usług elektronicznych znajduje się na stronie www.gov.pl.  

Poniżej podpowiadamy, jak i gdzie załatwić najważniejsze sprawy w Departamencie Obsługi Mieszkańców.

Departament Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5 prowadzi obsługę osób wcześniej umówionych. W tym departamencie można załatwić sprawy dotyczące:

Wiele spraw z zakresu działalności Departamentu Obsługi Mieszkańców można zrealizować również elektronicznie, w dowolnym momencie dnia i nocy, przez siedem dni w tygodniu za pomocą:

  • profilu zaufanego ePUAP, który można założyć za pośrednictwem strony www.pz.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną,
  • dowodu osobistego z warstwą elektroniczną i czytnikiem lub aplikacji „eDO App” służącej do podpisywania dokumentów (www.edowod.gov.pl),
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

To bezpieczne, szybkie i skuteczne rozwiązania.

Dowód osobisty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć online. Dowód należy odebrać osobiście. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznych usług:

Rejestracja pojazdów i prawo jazdy:

Sprawy dotyczące prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu można załatwić za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca. Inne usługi:

Od 1 stycznia 2021 r. wrócił 30-dniowy termin na czynności związane z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium kraju Unii Europejskiej oraz  ze zgłoszeniem nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które kupiły pojazd zarejestrowany w kraju, mają 30 dni na zgłoszenie jego nabycia. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Osoba, która sprzedała pojazd, również może zgłosić jego zbycie elektronicznie (jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli dołączając oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli). Można to zrobić online.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy złożyć w organie, w którym pojazd był zarejestrowany. O nabyciu pojazdu należy zawiadomić organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę aktualnego właściciela.

Zameldowanie i wymeldowanie:

Sprawy związane z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić elektronicznie:

Obsługa przedsiębiorców:

Online za pośrednictwem strony ceidg.gov.pl można załatwić sprawy: dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu w CEIDG, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej. Więcej informacji: Biznes – portal informacyjny.

Jak umówić się na wizytę Departamencie Obsługi Mieszkańców?

  • przez internetowy system umawiania wizyt e-kolejka. Aby zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać sprawę, a następnie zaznaczyć dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Bilet należy odebrać w biletomacie 10 minut przed umówioną godziną wizyty. System rezerwacji wizyt odnotowuje spóźnienie jako rezygnację z umówionej wizyty,
  • e-mail: dom@um.bialystok.pl,
  • telefonicznie: infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 85 879 7979 lub bezpośrednio (numery są dostępne w książce telefonicznej).

Prosimy osoby, które rezygnują z umówionej wizyty o jej anulowanie telefonicznie, e-mailem dom@um.bialystok.pl lub wybierając link otrzymany w e-mailu z systemu umawiania wizyt. Przed umówieniem spotkania zachęcamy do przeczytania opisu procedury, aby wiedzieć, jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia danej sprawy.

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku:

  • zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m,
  • zasłanianie ust i nosa tylko za pomocą maseczki,
  • dezynfekcji rąk.

Koronawirus: informacje i zalecenia.

Do góry