• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Powrót do szkoły

Dodana: 04.09.2023 15:12

Prawie 51,2 tys. dzieci i młodzieży rozpoczęło po wakacjach edukację w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Białystok. Letnią przerwę w naszym mieście wykorzystano na przeprowadzenie remontów placówek oraz zakup wyposażenia.

Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się dziś (4 września) w Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Armii Krajowej w Białymstoku.

– Uczniom, nauczycielom i rodzicom życzę dużo cierpliwości, spokoju i wytrwałości. Młodym białostoczanom wielu sukcesów, nowych umiejętności i zapału do nauki. Rozwijajcie swoje pasje, talenty i zainteresowania. Twórzcie piękne wspomnienia, nawiązujcie przyjaźnie w szkolnych murach – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Jak co roku okres wakacji wykorzystano na remonty. Tego typu prace, za ponad 7 mln zł, wykonano w prawie 100 białostockich placówkach oświatowych. Objęły np. sale dydaktyczne, szatnie, łazienki, stołówki, kuchnie, korytarze, dachy, place zabaw – w zależności od potrzeb. Dzięki temu młodzi białostoczanie wrócili do odświeżonych pomieszczeń.

Dziś (4 września) do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok poszło 10 760 dzieci. Zapewniono dla nich miejsca w 446 oddziałach. Dodatkowo przygotowano trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 5, 28 i 44.

W tym roku szkolnym do wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszcza 40 431 uczniów. W szkołach ponadpodstawowych przygotowano 819 oddziałów.

W ofercie edukacyjnej na ten rok szkolny zaproponowano kształcenie w dwóch nowych zawodach: technik technologii żywności (ZSG) oraz technik aranżacji wnętrz (ZSB-G, ZST, ZSZ nr 5). W związku z dużym zainteresowaniem zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej/technik fotografii i multimediów uruchomiono dodatkowy oddział w tym zawodzie w Technikum Zawodowym nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

W związku z rosnącą liczbą uczniów cudzoziemców, którzy podlegają obowiązkowi nauki i nie znają języka polskiego, albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych utworzono oddział przygotowawczy.

Od 1 września swoją działalność rozpoczęło Białostockie Centrum Edukacji, w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry