• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Porozumienie Wodociągów i Politechniki

Wodociągi Białostockie i Politechnika Białostocka podpisały w czwartek (22 września) porozumienie o współpracy. Podejmą wspólne działania badawczo-rozwojowe i edukacyjne. To pierwszy punkt trwającej w Białymstoku konferencji naukowo-technicznej pt. „Wyzwania branży wodno-kanalizacyjnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”.

Politechnika Białostocka oraz Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. po podpisaniu porozumienia podejmą wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym i edukacyjnym, których celem będzie praktyczne wykorzystanie wiedzy z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz stworzenie innowacyjnych rozwiązań służących zwiększeniu efektywności systemów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, efektywności energetycznej w systemach wodno-kanalizacyjnych oraz ochrony naturalnych zasobów wodnych.

– Współpraca Wodociągów Białostockich i Politechniki Białostockiej to połączenie wiedzy z praktyką i tym samym lepszego działania na rzecz mieszkańców. Wodociągi są jednym z najważniejszych elementów krytycznych, dostarczają niezbędną do życia, wysokiej jakości wodę pitną – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Podpisane porozumienie umożliwi wspólne poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, by mieszkańcom żyło się lepiej.

Współorganizowana przez Wodociągi Białostockie i Politechnikę Białostocką ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna „Wyzwania branży wodno-kanalizacyjnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” ma na celu wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii naukowców oraz praktyków branży wodociągowo-kanalizacyjnej i jednocześnie konsolidację środowiska branżowego w obliczu nowych wyzwań.

W ramach konferencji odbywa się debata ekspercka o współczesnych uwarunkowaniach, możliwościach skutecznego funkcjonowania, perspektywach rozwoju oraz nowoczesnych rozwiązaniach w działalności polskiego sektora przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Zostaną też zaprezentowane rezultaty zakończonego w bieżącym roku, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” oraz odbędzie się wizyta studyjna w obiektach, w których zrealizowano część inwestycji.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry