• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Porozumienie w sprawie Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4

Połączenie Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 zostało wstrzymane. Prezydent Białegostoku nie złoży projektu uchwały w tej sprawie. Urząd Miejski w Białymstoku i środowisko białoruskie będą teraz pracować nad rozwiązaniami, które społeczność szkoły i przedszkola będzie mogła zaakceptować. 

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prof. UwB Oleg Łatyszonek ze społeczności białoruskiej oraz radny miejski Stefan Nikiciuk poinformowali dziś (16 lutego) o porozumieniu w sprawie połączenia PS nr 14 i SP nr 4 w zespół szkolno-przedszkolny. To efekt dwóch spotkań prezydenta Białegostoku z przedstawicielami społeczności przedszkola, szkoły oraz mniejszości białoruskiej. 

– Naszą intencją było wzmocnienie funkcjonowanie obu tych placówek, wzmocnienie znaczenia języka białoruskiego – mówił prezydent Tadeusz Truskolaski. – Ponieważ jednak nie udało się przekonać rodziców do tej decyzji i żeby pokazać, że Miasto ma dobre intencje, dobrą wolę, projektu uchwały w sprawie połączenia przedszkola nr 14 i szkoły nr 4 nie będę składał.

Prezydent zdementował także najczęściej pojawiający się w przestrzeni publicznej „fake news”.

– Nigdy nie było mowy o zlikwidowaniu jakiejkolwiek z tych placówek, w szczególności przedszkola nr 14 z białoruskim językiem nauczania – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Gdyby taki był plan, to sam podpisałbym się pod protestem.

Spotkania w sprawie placówek przyniosły wspólną konkluzję. Obie strony zgodziły się co do tego, że ich połączenie nie jest złe, ale dobre przygotowanie tego procesu wymaga czasu.

– Zaznaczyliśmy, że nie jesteśmy przeciwnikami połączenia przedszkola i szkoły z zasady – mówił prof. Uwb Oleg Łatyszonek. – Jesteśmy zainteresowani stworzeniem w Białymstoku silnego ośrodka nauczania po białorusku i języka białoruskiego. Zabrakło czasu na zrozumienie intencji obu stron, że nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy. To musiało być uwzględnione i pan prezydent to uwzględnił, poświęcił nam dużo czasu. Myślę, że decyzja pana prezydenta uspokoi teraz nastroje i powrócimy do wspólnego rozwiązywania problemów obu placówek.

Te problemy to między innymi „rejonizacja” Szkoły Podstawowej nr 4 oraz kwestia nauki po białorusku i języka białoruskiego dzieci, które nie są polskimi obywatelami.

– Bardzo trudnym problemem i dla nas, i dla Miasta jest nauczanie języka diaspory. Mam nadzieję, że uda się nam wspólnie ten problem rozwiązać. Bo tak, jak powiedział pan prezydent, dzień dzisiejszy traktujemy jako wstęp do dalszej owocnej współpracy – dodał Oleg Łatyszonek..

Stanowisko miejskich radnych prawosławnych przedstawił radny Stefan Nikiciuk. 

– Jako radni prawosławni jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak się stało. Chcę też zapewnić, że radni prawosławni będą w dalszym ciągu wspierali edukację języka białoruskiego – mówił.

Dzisiejsze porozumienie to początek wspólnych prac nad wypracowaniem jak najlepszych rozwiązań dla uczniów, rodziców, nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4.

Urszula Boublej

Do góry