Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ponad milion złotych na kulturę

Dodana: 20.12.2019 15:00

Kategorie: Aktualności Kultura

Konkurs na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku został rozstrzygnięty. Miejskie wsparcie finansowane otrzymają 23 projekty kulturalne o łącznej wartości 1,2 mln zł.

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań, które będą realizowane między 2 a 31 grudnia 2020 roku. W tym konkursie zostało złożonych 119 ofert. Do 13 grudnia do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 117 ofert. Dwie oferty wpłynęły już po terminie. Budżet konkursu wynosił 1,6 mln zł, w tym 400 tys. zł zarezerwowano na podpisaną już umowę trzyletnią dotyczącą osiedlowego domu kultury. Do rozdysponowania było więc 1,2 mln zł.

Z uwagi na ograniczone fundusze w budżecie miasta na dotacje w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 23 dotacje. 

– Ponad dwadzieścia różnorodnych projektów kulturalnych otrzymało dofinansowanie. Sądzę, że wśród tej oferty wydarzeń mieszkańcy znajdą takie, które ich zainteresują – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji

1

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

XXIX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2020”

10 000 zł

2

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska

XXIV Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

5 000 zł

3

Akademicki Yacht Club

XXXVI Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2020"

20 000 zł

4

Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów"

11. Festiwal Literacki Zebrane

30 000 zł

5

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Zarząd Główny

Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska 2020"

7 000 zł

6

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Festiwal KALEJDOSKOP 2020 – XVII edycja

30 000 zł

7

Fundacja "Pro Anima"

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej

55 000 zł

8

"Fundacja Sąsiedzi"

Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 3-5 IV 2020 r.

110 000 zł

9

Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" w Białymstoku

140 000 zł

10

Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy

X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA NIE LALKA

60 000 zł

11

Związek Ukraińców Podlasia

XXIX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień" w Białymstoku

5 000 zł

12

Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej

Dni Hiszpańskie w Białymstoku

15 000 zł

13

Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel"

XI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej

13 000 zł

14

Prawosławna Diecezja Białostock -Gdańska

XXXVIII Przegląd Kolęd Prawosławnych

10 000 zł

15

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

XIII Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk

20 000 zł

16

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Bogu Dźwięki 2020

10 000 zł

17

Fundacja "Spe Salvi"

Bezdomnizm V - Eviva l'arte

10 000 zł

18

Fundacja "Pro Anima"

Cykl koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"

50 000 zł

19

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Buńczuk – tatarskie trwanie w tradycji i kulturze

10 000 zł

20

Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

11 edycja Up To Date Festival – 2020

540 000 zł

21

Inicjatywa Plac NZS

"Sztuka wokół nas"

15 000 zł

22

Fundacja Fundusz Białystok Ojcu Świętemu

"Piotr Rubik – Moja Historia" dwa koncerty charytatywne na rzecz programu stypendialnego Fundacji Fundusz Białystok Ojcu Świętemu

20 000 zł

23

Archidiecezja Białostocka

Michały 2020 – uroczystość wręczenia dorocznych nagród im. bł. Michała Sopoćki wraz z promocją audiobooka "Wspomnienia"

15 000 zł

Oferenci, którzy otrzymali dotację, zobowiązani są do przedłożenia za pośrednictwem platformy Witkac.pl korekty kosztorysu oraz ewentualnie harmonogramu realizacji w terminie miesiąca od dnia opublikowania wyników. Prezydent Miasta Białegostoku odmówi podpisania umowy i przekazania dotacji w przypadku, gdy oferent nie przedstawi korekty kosztorysu oraz (ewentualnie) harmonogramu realizacji zadania we wskazanym terminie.

W 2020 roku planowane są jeszcze dwa otwarte konkursy ofert:

  • niskobudżetowe projekty osiedlowe (50 tys. zł),
  • konkurs ofert na zadania realizowane w II półroczu 2020 r. (54 tys. zł).

(oprac. Kamila Bogacewicz)

 

Zarządzenie 1115/19

rozmiar: 4,77 MB PDF pobierz

Załącznik 1115/19

rozmiar: 22,68 KB DOCX pobierz

Zarządzenie 115/19

rozmiar: 29 KB DOC pobierz
Do góry