• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Pomoc w finansowaniu wkładów własnych

Dodana: 15.06.2022 13:20

Cztery organizacje pozarządowe otrzymały miejskie wsparcie w finansowaniu wkładu własnego do projektów, które są realizowane za pieniądze spoza budżetu Miasta Białystok.

Wsparcie w finansowaniu wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku otrzymały cztery spośród siedmiu organizacji, które się o to ubiegały:

  • Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA na projekt: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji służb społecznych (między innymi asystentów rodziny) oraz kadry organizacji pomocowych – 6 135 zł
  • Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei na projekt: Wsparcie utrzymania czystości sanitarnej placówek dla osób w kryzysie bezdomności – 2 700 zł
  • Stowarzyszenie My dla Innych na projekt: Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością – 14 819 zł
  • Fundacja Spe Salvi na projekt: Kultura bez barier – Artyści z ulicy – 8 171 zł

Na wsparcie działań realizowanych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe na rzecz białostoczan Miasto przeznaczyło w sumie 80 tys. zł. W pierwszej turze konkursu trzy organizacje spośród czterech aplikujących otrzymały środki:

  • Fundacja „DIALOG” na projekt: Centrum Integracji Cudzoziemców – 30 000 zł,
  • Stowarzyszenie „Faros” na projekt: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym w Białymstoku – 7 780 zł,
  • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” na projekt: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV – 10 395 zł

– Często barierą w ubieganiu się o pieniądze rządowe na realizację działań organizacji pozarządowych jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Dlatego pomagamy organizacjom ten element budżetu sfinansować ze środków samorządu miejskiego. Wzmacniamy w ten sposób potencjał białostockiego trzeciego sektora – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

To już ósma edycja konkursu. Organizacje mogły ubiegać się o wsparcie działań z różnych sfer, takich jak ochrona zdrowia, polityka społeczna, edukacja, ochrona środowiska, kultura, sztuka, rozwój kultury fizycznej. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 100% wkładu własnego. Zadania można realizować do 31 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu konkursu znajdują się w zakładce Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Opracowanie: Eliza Bilewicz–Roszkowska

Do góry