• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Pojemniki na elektroodpady

W Białymstoku trwa wymiana pojemników na elektroodpady. W różnych miejscach miasta stanęło już 20 nowych, nowoczesnych zbiorników. Zastąpiły stare, zielone, mniej funkcjonalne pojemniki.

Białystok może poszczycić się posiadaniem najnowocześniejszego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mimo to Miasto nieustannie dąży do poprawy jego efektywności – zarówno funkcjonalnej, jak i ekonomicznej. Z tego powodu właśnie wprowadzane są zmiany w systemie odbioru elektroodpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Dlatego prawo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W celu usprawnienia zbiórki elektroodpadów Miasto Białystok rozpoczęło współpracę z firmą MB Recycling Sp. z o.o. oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko. We wrześniu ubiegłego roku doszło do zawarcia trójstronnej umowy współpracy pn. „System Zbierania Elektrycznych Śmieci w Mieście Białystok”, która zapewni efektywną gospodarkę pochodzącymi z gospodarstw domowych elektroodpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz baterii.

W ramach tego porozumienia na terenie Białegostoku ustawiane są obecnie specjalistyczne pojemniki w kolorze czerwonym, które wykorzystują najnowsze zdobycze techniki w celu monitorowania i obsługi logistycznej. Dotychczas rozstawiono już 20 takich pojemników. Ta liczba będzie sukcesywnie zwiększana do około 70 kontenerów. Zastąpią one obecnie ustawione zielone pojemniki, które są dewastowane, a ich zawartość wykradana. To powoduje konieczność ponoszenia coraz większych kosztów ich naprawy i zabezpieczenia. Wymiana pojemników na nowe, bardziej funkcjonalne, ma zakończyć się do 31 lipca 2023 r.

Nowy system będzie w całości finansowany przez firmę MB Recycling i nie będzie generował kosztów po stronie Miasta. Zebrane do pojemników odpady zostaną poddane procesom recyklingu w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim i łódzkim.

Dodatkowo firma MB Recycling odbierać będzie duży, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, pralki itp.) bezpośrednio z domów i mieszkań białostoczan. Aby zgłosić chęć oddania takich dużych elektroodpadów bezpośrednio z domu, mieszkańcy mogą kontaktować się z firmą MB Recycling telefonicznie: 572 102 102 lub poprzez elektroniczny formularz. Obecnie usługa jest realizowana przez firmę na terenie Białegostoku bezpłatnie.

Mapa z lokalizacją starych, zielonych pojemników oraz nowych, czerwonych, dostępna jest na stronie poświęconej odpadom z terenu Białegostoku

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry