• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Pieniądze na kulturę

Dodana: 28.12.2022 12:30

Konkurs na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku został rozstrzygnięty. Miejskie wsparcie finansowane otrzyma 39 projektów kulturalnych o łącznej wartości 770 tys. zł.

Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia. Budżet konkursu wynosił 2,05 mln zł, w tym 1,28 mln zł na podpisane umowy trzyletnie.

 W konkursie zostało złożonych 68 ofert. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 39 dotacje na łączną kwotę 770 tys. zł.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana wysokość dotacji (w zł)

1

Forum Fotografii
i Multimediów

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2023

75 000

2

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem"

Wehikuł czasu – Głusi na szlaku legend

8 000

3

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku

Muzyka w Starym Kościele

14 000

4

Akademicki Yacht Club

XXXVI Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Kopyść 2023"

10 000

5

Fundacja "Artystyczna Fama"

Serenada In Memoriam

13 000

6

Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2023"
w Białymstoku

130 000

7

Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku

XII Tatarskie Warsztaty Wokalne

4 000

8

Stowarzyszenie "Wspólne dobro – wspólny cel"

XII Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej

12 000

9

Stowarzyszenie Rodzina na Plus

Warsztaty technik zdobniczych i robótek ręcznych – łączenie tradycji
z nowoczesnością

4 000

10

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Białystok – w To się gra! – gra miejska
i konkurs krasomówczy

3 000

11

Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska

XLI Przegląd Kolęd Prawosławnych

8 000

12

Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska

XXVII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

5 000

13

Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów

14. Festiwal Literacki Zebrane

40 000

14

Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku

"Historia w ulicach zaklęta"

10 000

15

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego

Przegląd Piosenki Mniejszości Narodowych "Śpiewajmy Razem"

3 000

16

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

XVI Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk

30 000

17

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE

Wydanie kalendarza NIKE 2024

6 500

18

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

XXXII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2023”

10 000

19

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

Program Rezydencji Teatralnych UCK 2023

20 000

20

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

Otwarta Świetlica Międzykulturowa. Kontynuacja

15 000

21

Związek Ukraińców Podlasia

XXXII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień" – Białystok

5 000

22

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203

XXVI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

5 000

23

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód

Eliminacje Regionalne do X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German

5 000

24

Dojlidzkie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki

Wydanie płyty poświęconej twórczości Wiktora Krukowskiego przez chórzystów Dojlidzkiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki

10 000

25

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Festiwal KALEJDOSKOP 2023 – XX edycja

40 000

26

Stowarzyszenie Akademia plus 50

Taniec i edukacja – program zajęć promujących ruch i ustawiczne kształcenie jako podstawowe elementy koncepcji aktywnego starzenia

3 000

27

Fundacja Laboratorium Badań I Działań Społecznych "SOCLAB"

Wspólne dziedzictwo. Społeczne organizacje żydowskie w Białymstoku

10 000

28

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

80. rocznica Powstania w Getcie Białostockim

15 000

29

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Bogu Dźwięki 2023

15 000

30

Fundacja "Pro Anima"

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej

65 000

31

Fundacja "Pro Anima"

XIV edycja cyklu koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"

30 000

32

Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Warszawskiej

Święto Ulicy Warszawskiej

25 000

33

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku

VII Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus"

20 000

34

Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

XIV Konkurs Moniuszkowski "Pieśń Wieczorna" – upamiętniający koncertami 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki, wywodzącego się z podlaskiego szlacheckiego rodu "Moniuszków" herbu "Krzywda"

20 000

35

Inicjatywa Plac NZS

"Sztuka w MARCHANDZIE"

20 000

36

Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia

Invisible/przestrzenie dialogu

15 000

37

Archidiecezja Białostocka - Radio i

Białystok znany i nieznany

20 000

38

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

"Niebieska zasłona" – projekt taneczno- teatralny

15 000

39

"Fundacja Sąsiedzi"

Wydanie "Pełni" Michała Androsiuka, laureata Nagrody im. Jerzego Gedroycia, w przekładzie Marcina Rębacza

11 500

 

 

suma

770 000

W 2023 r. planowane są jeszcze dwa otwarte konkursy ofert:

  • niskobudżetowe projekty osiedlowe (planowane środki – 100 tys. zł),
  • na zadania realizowane w II półroczu 2023 r. (planowane środki - 150 tys. zł).

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Zarządzenie (do odczytu)

rozmiar: 29.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie (skan)

rozmiar: 293.63 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia (do odczytu)

rozmiar: 18.99 KB DOCX pobierz

Załącznik do Zarządzenia (skan)

rozmiar: 1.63 MB PDF pobierz
Do góry