Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Nie dla północnej obwodnicy kolejowej Białegostoku w proponowanych wariantach

Dodana: 08.10.2019 14:58

Prezydent Białegostoku sprzeciwia się planowanemu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe przebiegowi północnej obwodnicy kolejowej Białegostoku. Tadeusz Truskolaski wystosował dziś (wtorek, 8 października) list w tej sprawie do prezesa zarządu tej spółki – Ireneusza Merchela.

Jak najszybsze publiczne przedstawienie planu nowego przebiegu obwodnicy oraz oficjalne potwierdzenie rezygnacji z dotychczas prezentowanych wariantów – takich działań ze strony PKP PLK oczekuje prezydent Białegostoku. W liście do prezesa spółki pisze: To niedopuszczalne, by linia kolejowa przecinała posesje i domy mieszkańców białostockich osiedli Dziesięciny i Zawady oraz Dobrzyniewa Dużego i Wasilkowa.

Proponowana do tej pory przez PKP trasa północnej obwodnicy kolejowej Białegostoku budzi sprzeciw zarówno mieszkańców Białegostoku, jak też gmin Dobrzyniewo Duże i Wasilków. Mieszkańcy, którzy są przeciwko budowie północnej kolejowej obwodnicy Białegostoku, mogą uczestniczyć w zbiorowym sprzeciwie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy, którzy chcą przyłączyć się do petycji, mogą do poniedziałku (14 października) złożyć podpisany formularz w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7 w Biurze Obsługi Interesanta. Formularz do złożenia podpisu można pobrać na stronie www.wasilkow.pl.

Agnieszka Błachowska

Do góry