• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Nauczyciele – animatorzy kultury nagrodzeni

Dodana: 19.09.2023 14:07

Dziesięcioro białostockich pedagogów otrzymało nagrody przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli - Animatorów Kultury. Nagroda przyznawana jest nauczycielom, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku wzbogacają ofertę kulturalną miasta.

Nagrodę przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury w roku szkolnym 2022/2023 otrzymało troje nauczycieli w kategorii nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz siedmioro nauczycieli w kategorii nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych.

  • W kategorii nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych nagrody otrzymali:
  1. Izabela Żukowska - pedagog specjalny, nauczyciel plastyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, za całokształt dotychczasowej działalności.

Izabela Żukowska jest współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE wspierającego rozwój zainteresowań i uzdolnień artystycznych osób z niepełnosprawnościami. Od 1998 r. współorganizuje Warsztaty Twórców Niepełnosprawnych Przyroda, Integracja, Sztuka oraz przygotowuje wystawy poplenerowe. Od 1999 r. współtworzy Kalendarz „NIKE”, dokonując wyboru i opracowania prac plastycznych. Od 20 lat prowadzi zajęcia arteterapii (m.in. plastyka, rzeźba, witraż, mozaika, metaloplastyka, tkanina, florystyka, rękodzieło), w których uczestniczy kilkadziesiąt wychowanków ośrodka. Kandydatka jest organizatorką konkursów plastycznych (Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych „Człowiek-Przyroda” – promujący ideę rozwijania i upowszechniania twórczości plastycznej wśród niepełnosprawnej młodzieży, dzieci i dorosłych, Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej). Jej podopieczni są laureatami wielu konkursów plastycznych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Jest także autorką licznych wystaw pokonkursowych i poplenerowych w Białymstoku, Białowieży, Hajnówce, Wilnie, Eindhoven, Nowym Jorku.

  1. Jerzy Kruszewski - nauczyciel zajęć kreatywności, zajęcia muzyczne w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, za całokształt dotychczasowej działalności.

Jerzy Kruszewski od 35 lat jest inspiratorem różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 11 lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie. Uczniowie pod jego kierunkiem biorą udział w wojewódzkich, miejskich, międzyszkolnych konkursach muzycznych, festiwalach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Swoje zajęcia uatrakcyjnia poprzez wprowadzanie różnorodnych instrumentów muzycznych np. harmonii pedałowej, akordeonu. Przygotowywał oprawę muzyczną do występów szkolnego zespołu Etno folk, nagrał i wydał płytę z akompaniamentem akordeonowym utworów ludowych szkolnego zespołu muzycznego Wesoły Kwartet. Jest autorem muzyki do piosenek zamieszczanych w ogólnopolskich podręcznikach szkolnych (muzyka do wierszy Wesoły nowy roczek i Słowa dla naszej pani). Jego praca z uczniami niepełnosprawnymi ukierunkowana jest przede wszystkim na otwieranie ich na świat kultury, rozwijanie talentów i pasji, stworzenie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu oraz dostarczanie propozycji repertuarowych na szkolne  i lokalne uroczystości. Aktywnie wzbogaca ofertę kulturalną miasta poprzez udział w wydarzeniach zdobywając przy tym nagrody (m.in. Grand Prix z Kabaretem Seniorów Szpilka na Festiwalu Zespołów Kabaretowych Seniorów Mazowsza i Podlasia Eska w Sokołowie Podlaskim, I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów Teraz My w Warszawie). Wyróżniony i doceniony nagrodami: m.in. nagroda dyrektora (2014, 2018 r.), Zloty Medal za Długoletnią Służbę (2017 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2021 r.)

  1. Anna Fularczyk-Androsiuk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii, wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 28, za całokształt dotychczasowej działalności.

Anna Fularczyk-Androsiuk w Szkole Podstawowej nr 28 pracuje od 2012 roku. Organizuje uroczystości zarówno w szkole jak i w mieście, upowszechnia kulturę wśród uczniów i lokalnej społeczności osiedla Skorupy. Organizuje festyny szkolne, podczas których uczniowie prezentują społeczności szkolnej oraz mieszkańcom osiedla swoje talenty, dni otwarte szkoły, na które przygotowuje bogaty repertuar wokalno-muzyczny, plastyczny, taneczny, teatralny, Przeglądy Pieśni Patriotycznej. Jest opiekunem zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej 28 Kolorów prezentującej m.in. wiersze, opowiadania, prace plastyczne, wydarzenia z życia szkoły, relacje z wycieczek. Angażuje młodzież do działania poprzez udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, muzycznych, w których uczniowie odnoszą sukcesy.

  • W kategorii nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych nagrody otrzymali:
  1. Leszek Szymczukiewicz - dyrygent szkolnej orkiestry dętej w Zespole Szkół Elektrycznych, za całokształt dotychczasowej działalności.

Leszek Szymczukiewicz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie klarnetu.
W latach 2007–2021 pełnił funkcję instruktora Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku, a od 2021 r. jest jej dyrygentem. Uczy  młodych adeptów muzyki gry na instrumentach, organizuje koncerty i występy, przygotowuje zespół do konkursów. Koncertami wzbogaca ofertę kulturalną miasta (m.in. koncerty na Białostockim Festynie Obywatelskim, przy Muzeum Podlaskim, na festynie rodzinnym Rodzina Elektryka z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka, na pikniku rodzinnym Mama i tata najlepszy zawód świata). Jest pomysłodawcą i organizatorem Koncertów Wiosennych (2022, 2023). Orkiestra pod jego kierownictwem odnosi liczne sukcesy na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą (np. Grand Prix w XIII Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie w 2022 r. oraz nagroda najlepszego kapelmistrza konkursu).

  1. Joanna Adamska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, Barbara Daraszkiewicz – nauczyciel języka polskiego oraz Anna Kołosow-Ostapczuk – nauczyciel historii, warsztatów teatralnych, choreografii w VII Liceum Ogólnokształcącym, nagroda zbiorowa za organizację i przeprowadzenie festiwalu teatralnego X Podlaskie Spotkania Teatralne „Zwierciadła” 2023.

Festiwal Podlaskie Spotkania Teatralne „Zwierciadła” to największy konkurs teatralny organizowany w województwie podlaskim przez szkołę od 2011 r. W bieżącym roku odbyła się X jubileuszowa edycja festiwalu. Festiwal adresowany jest przede wszystkim do młodzieżowych teatrów amatorskich z województwa podlaskiego. Cieszy się dużym zainteresowaniem i gromadzi liczną widownię, wzbogacając ofertę kulturalną miasta. Podlaskie Spotkania Teatralne w 2023 r odbyły się 20-21 marca. W pierwszym dniu festiwalu odbył się przegląd teatrów amatorskich, na którym wyłoniono zwycięski zespół i spektakl. Drugiego dnia miała miejsce debata oxfordzka Czy młodym ludziom potrzebny jest teatr? Festiwal stał się świętem nie tylko w VII LO, ale również w całym województwie. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem sprawował Białostocki Teatr Lalek, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki oraz Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku. X jubileuszowa odsłona Podlaskich Spotkań Teatralnych stała się podsumowaniem wszystkich dotychczasowych edycji. Z tej okazji organizatorki przygotowały również wystawę poświęconą poprzednim edycjom festiwalu.

  1. Krzysztof Pogorzelski - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Technicznych, za całokształt dotychczasowej działalności.

Krzysztof Pogorzelski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat działa na rzecz upowszechniania kultury oraz historii miasta i regionu inicjując i koordynując liczne wydarzenia, uroczystości. Jest inicjatorem cyklicznych spotkań dla młodzieży szkolnej z Sybirakami, inicjatorem i koordynatorem historycznej Gry Miejskiej Z Marszałkiem po Białymstoku, konkursu Z miłości do niepodległej Ojczyzny… – życie i działalność gen. Władysława Andersa oraz konkursu Podlascy Żydzi. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, popularnonaukowych poświęconych tematyce martyrologii Polaków na Wschodzie oraz deportacji na Sybir i do Kazachstanu. Wyróżniony Nagrodą Specjalną Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku (2017 r.), odznaką honorową Sybiraka (2016 r.), odznaką za zasługi na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów (2019 r.).

  1. Joanna Zalewska-Coldron – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, zajęć kształtujących kreatywność, rewalidacyjnych oraz Joanna Brzozowska - nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy, zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół nr 16, nagroda zbiorowa, za całokształt dotychczasowej działalności.

Joanna Zalewska-Coldron i Joanna Brzozowska realizują  liczne projekty z wykorzystaniem środków UE skierowane do uczniów z niepełnosprawnościami (m.in.: Comenius, Erasmus+,  eTwinning). Dzięki działaniom w ramach eTwinning Zespół Szkół nr 16 trzykrotnie otrzymał odznakę Szkoła eTwinning (2019, 2020, 2023). W ramach projektu Comenius Tales from here and there pracowały z uczniami szkolnej grupy teatralnej Nexus nad anglojęzycznym spektaklem Pan Trzynaście – Mr. Thirteen. Spektakl był częścią międzynarodowego przedstawienia – grupa wystąpiła w teatrze w Bagnols sur Ceze we Francji we wspólnym przedstawieniu Don’t judgeba book by its cover. Spektakl był również prezentowany społeczności szkolnej oraz rodzicom, a w przeglądzie zajęć pozalekcyjnych MDK zespół teatralny zdobył główną nagrodę Złote Pasmo. Zajmują się także współorganizowaniem działań w ramach Dni Erasmusa, Dnia Europy, Dnia eTwinning. Koordynują projekty w ramach Erasmus+, których celem jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli (Nowoczesna edukacja na rzecz wzmocnienia kompetencji kluczowych osób niepełnosprawnych Let’s hit the road oraz Sky is the limit – SENART – współpraca szkół w zakresie arteterapii). W roku szkolnym 2022/2023 brały udział w Międzynarodowym Projekcie Plastycznym Kreatywne prace plastyczne (prowadzenie działań twórczych, arteterapii, wspieranie rozwoju i kreatywności uczestników).

Do góry