• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Nasz Czysty Białystok

Dodana: 11.06.2024 11:53

Szesnaścioro uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostało laureatami Miejskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Nasz Czysty Białystok”. Była to 13. Edycja konkursu zorganizowanego pod honorowym patronatem prezydenta Białegostoku.

Podsumowanie konkursu odbyło się w poniedziałek (10 czerwca) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku. Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę nagrodzonych prac. Jędrzej Grygoruk z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku opowiedział o działaniach ekologicznych miasta, a Urszula Żyłkiewicz z „Pasieki Podlaska Pszczółka” przeprowadziła prezentację pszczelarską.

Celem projektu „Nasz Czysty Białystok” – w tym roku pod hasłem „Łąki kwietne wokół nas” – było:

  • promowanie idei uprawy łąk kwietnych i korzyści z nich wynikających,
  • uświadamianie społeczeństwa o roli pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie,
  • upowszechnianie wiedzy na temat jakości powietrza i redukcji spalin,
  • poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez kontakt z naturą,
  • rozbudzenie wyobraźni dzieci poprzez tematyczne prace plastyczne i fotograficzne.

Zadaniem uczestników konkursu ze szkół podstawowych było wykonanie pracy plastycznej z hasłem reklamowym lub napisanie wiersza, natomiast ze szkół ponadpodstawowych – wykonanie fotografii ilustrującej hasło konkursu. Wpłynęły ciekawe prace, które zostały ocenione przez jury, a lista laureatów opublikowana została na stronie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5. Ocenie podlegała wartość merytoryczna prac (plastycznych, hasła reklamowego oraz fotografii) i jej powiązanie z tematem przewodnim. Komisja konkursowa wzięła pod uwagę również stopień zaangażowania dzieci i młodzieży – pomysłowość oraz oryginalność w sposobie ujęcia tematu. Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry