• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Dodana: 16.05.2018 14:43

Kategorie: Aktualności Budżet Obywatelski BO2019

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór kandydatów na członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 24 maja.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2019 - nabór kandydatów

W trwającej edycji Budżetu Obywatelskiego nabór kandydatów zostanie przeprowadzony w dwóch grupach. Grupa I obejmuje przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Białegostoku. Kandydat z tej grupy musi być pełnoletnim mieszkańcem Białegostoku, nie może być wnioskodawcą projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019, nie może być zgłoszony jednocześnie jako kandydat w II grupie – przedstawiciel mieszkańców. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na odpowiednim formularzu (załącznik nr 1).

Kandydatów z grupy II stanowią przedstawiciele mieszkańców Białegostoku. Zgłoszone osoby muszą być pełnoletnie, nie mogą być wnioskodawcami projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019 i nie mogą być zgłoszone jednocześnie jako kandydaci w I grupie – przedstawiciel organizacji pozarządowej. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na właściwym formularzu (załącznik nr 2).

Zapraszamy mieszkańców i organizacje do wspólnej pracy nad tegorocznym Budżetem Obywatelskim – mówi zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Myślę, że nasze działania mogą przynieść miastu wiele dobrego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 24 maja w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 lub w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenie w formie skanu z oryginału można również przesłać na adres e-mail: budzet2019@um.bialystok.pl.

Spośród kandydatów zgłoszonych w I grupie prezydent wskaże po jednym reprezentancie z trzech dziedzin:

  • edukacja/ochrona zdrowia/polityka społeczna,
  • infrastruktura/środowisko,
  • kultura/sport i rekreacja/integracja społeczna.

Przy wyborze ocenione zostaną doświadczenie oraz kwalifikacje kandydata. Z kolei publiczne losowanie trzech osób z grupy II, czyli mieszkańców Białegostoku, zostanie przeprowadzone 4 czerwca o godz. 8.30 w Centrum Aktywności Społecznej.

W skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2019 rok zostanie również powołanych 3 radnych Rady Miasta Białystok oraz 6 przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku.

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie www.cas.bialystok.pl. Osoby powołane w skład zespołu zostaną dodatkowo powiadomione korespondencyjnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zgłaszając kandydaturę na członka zespołu należy pamiętać, że praca w nim ma charakter społeczny i jest związana z dyspozycyjnością oraz gotowością do uczestniczenia w posiedzeniach odbywających się głównie w okresie wakacyjnym.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Pliki do pobrania

formularz zgłoszeniowy kandydata NGO do Zespołu ds. BO 2019

rozmiar: 841 KB DOC pobierz

formularz zgłoszeniowy kandydata Mieszkańca do Zespołu ds. BO 2019

rozmiar: 834.5 KB DOC pobierz
Do góry