• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Modernizacja targowiska miejskiego

Od wiosny 2022 roku do marca 2023 r. na modernizację targowiska przy ul. Kawaleryjskiej Miasto wydało ponad 2 mln zł. Powoli, konsekwentnie to miejsce się zmienia. W ciągu najbliższych dwóch lat na rozwój targowiska zostaną przeznaczone kolejne pieniądze – powyżej 7 mln zł. I nie będzie to koniec inwestycji, w przyszłości nastąpi dalsza modernizacja i zostaną wybudowane hale.

Wśród prac do tej pory zrealizowanych na targowisku miejskim trzeba wymienić roboty porządkowo-rozbiórkowe, które były niezbędne dla poprawy estetyki i funkcjonalności tego miejsca. Utworzone zostały sektory: sprzedaży płodów rolnych (stały) i sprzedaży choinek, kwiatów, zniczy itp. (sezonowe). Koszt tych działań to 95 tys. zł. Ponadto powierzchnia ponad 3600 m2 została utwardzona kostką brukową, co kosztowało ponad 848,4 tys. zł. Targowisko ma też nowe ogrodzenie i bramę przesuwną – od strony ul. Ciołkowskiego (koszt 96 tys. zł).

Inne inwestycje w tym czasie objęły m.in. reklamę targowiska, zakup niezbędnego sprzętu i materiałów do obsługi oraz zlecenie opracowania dokumentacji technicznych zjazdu, parkingu, budynku administracyjnego. Łącznie na wszystkie prace – modernizacyjne i promocyjne – od maja 2022 r. do marca 2023 r. Miasto wydało ponad 2 mln zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Białegostoku na modernizację targowiska miejskiego zaplanowane są środki w wysokości ponad 7 mln zł. W tej kwocie mieści się m.in. realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego (wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci), budowa zjazdu z ul. Kawaleryjskiej na targowisko, rozbudowa monitoringu na terenie targowiska, kontynuacja robót związanych z przebudową nawierzchni i budową parkingów, budowa budynku administracyjnego, modernizacja toalet.

W dalszej perspektywie planowane są kolejne prace ukierunkowane na rozwój targowiska, w tym budowa hal.

Agnieszka Błachowska

Do góry