• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Milion na zabytek

Dodana: 08.06.2021 11:41

Rozpoczął się pilotaż konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most the Most na terenie województwa podlaskiego. Mogą wziąć w nim udział także mieszkańcy Białegostoku. Do wygrania jest 1 mln zł, który zostanie przeznaczony na renowację zabytku wskazanego w zwycięskim projekcie. 

Jeśli ktoś jest zainteresowany lokalną historią i zna w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie, może wziąć udział w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń już się rozpoczął i potrwa do 5 lipca. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 mln zł). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. Oceniane będą te zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).

Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:

  • I konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start 7 czerwca 2021 r.),
  • II konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania/nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start w sierpniu 2021 r. – po zakończeniu I konkursu).

W konkursie może wziąć udział każdy, kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?

I konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń 7 czerwca – 5 lipca 2021 r.):

  • Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
  • Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić, to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
  • Zrób zdjęcie zabytku.
  • Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji i wskazówek oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie fundacji. Można też zgłosić zabytek przez telefon: 22 47 55 111 lub +48 517 884 088.

II konkurs – wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na sposób użytkowania/nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (nabór zgłoszeń w sierpniu przez 4 tygodnie):

  • Wykreuj pomysł, w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć Tobie i Twojej społeczności?  Jakie nowe funkcje mógłby pełnić?
  • Opisz swój pomysł i uzasadnij zgodnie z kryteriami konkursu: odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności, potencjał społeczny, funkcjonalność, propozycja promocji wśród lokalnej społeczności, użyteczność i atrakcyjność w środowisku lokalnym, międzypokoleniowe zaangażowanie i współpraca.
  • Wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Po pilotażu Fundacja Most the Most planuje ogłosić konkurs „Nasz Zabytek” w kolejnych województwach.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry