Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Miasto pomoże dotrzeć na szczepienie przeciw COVID-19

Miasto Białystok zorganizuje dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi osobom z niepełnosprawnościami, a także seniorom 70+ w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, którzy nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień.

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Miejski w Białymstoku, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje transport uprawnionych osób do punktów szczepień.

Co ważne Urząd Miejski w Białymstoku nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie pod adresem: www.gov.pl.

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień (według wytycznych wojewody podlaskiego):

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami i mają trudności w poruszaniu,
 • mają powyżej 70 lat i mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejsca zamieszkania punktu szczepień,
 • mają ustalony z punktem szczepień termin wykonania szczepienia,
 • są mieszkańcami Białegostoku.
 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio w punkcie szczepień

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora organizacji transportu przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji, i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u koordynatora do spraw transportu (tel. 85 869 69 00).

Uprawnione osoby mogą zgłaszać potrzebę przewozu mikrobusem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych od 18 stycznia.

Aby skorzystać z pomocy Miasta należy zadzwonić pod numer telefonu 85 869 69 00 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 i podać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. data urodzenia pacjenta,
 5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
 • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
 • wiek powyżej 70 lat i oświadczenie, że pacjent nie może samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, w szczególności porusza się na wózku inwalidzkim,
 1. adres zamieszkania pacjenta,
 2. adres punktu szczepień,
 3. data szczepienia,
 4. godzina szczepienia,
 5. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

Wsiadając do mikrobusa należy pokazać kierowcy orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Po szczepieniu mikrobus odwiezie osobę niepełnosprawną do miejsca zamieszkania.

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewozu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalona została następująca hierarchia obsługi:

 1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet przewożonych osób (zgodnie z zasadami określonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny mogą to być maksymalnie 4 osoby łącznie z opiekunami),
 2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 3. osoby powyżej 70 roku życia niemogące samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Miasto nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień.

Transport sanitarny: Placówki POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) organizują transport sanitarny (karetką pogotowia) dedykowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają takiego transportu. Transport taki realizowany będzie na podstawie wskazań zdrowotnych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu.

Szczepienia mobilne: Punkty szczepień organizują szczepienia mobilne, tj. przez zespoły wyjazdowe.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry