• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Miasto inwestuje w miejsca opieki i nauki dzieci

Oferta placówek przeznaczonych do opieki i nauki dzieci w Białymstoku jest szeroka. Miejsca te potrzebują niezbędnych inwestycji związanych z bieżącym utrzymaniem, a także budowy nowych obiektów. Żłobek Miejski Nr 8, Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa, Zespół Szkół Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego przeszły w ostatnich latach wiele zmian.

Żłobek Miejski Nr 8 przy ul. Oriona 38 w Białymstoku został wybudowany w 2019 r. i jest to jeden z najmłodszych żłobków publicznych. Koszt całej inwestycji to ponad 6 mln zł, z czego miasto otrzymało dofinansowanie z programu „Maluch +” na kwotę 3,8 mln. Początkowo funkcjonował jako Filia Żłobka Nr 3, a od 2020 r. jest samodzielną jednostką budżetową. Żłobek opiekuje się blisko 200 dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Maluchy mają zajęcia ruchowe, pedagogiczne, muzyczne, plastyczne oraz zajęcia na świeżym powietrzu. Uczą się też języka angielskiego. Kiedy jest brzydka pogoda, korzystają z placu zabaw w holu na I piętrze. Placówka jest monitorowana i oczywiście przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa przy ul. Wł. Broniewskiego 14 liczy prawie 1000 uczniów. Ostatnie lata to czas wielu inwestycji w tej placówce. W 2020 roku utworzono stację ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz zmodernizowano salę gimnastyczną. W 2022 dostosowano internat do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W 2023 roku zmodernizowano zewnętrzne boisko wielofunkcyjne oraz instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Inwestycje te łącznie kosztowały ponad 15 mln. zł. W bieżącym roku planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku hali samochodowej. Dzięki tym inwestycjom młodzież może uczyć się w komfortowych warunkach i korzystać z nowoczesnej bazy sportowej.

W Zespole Szkół Nr 16 przy ul. ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku jest prawie 200 uczniów. W skład placówki wchodzi Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 (SSPdP), Branżowa Szkoła I stopnia im. M. Grzegorzewskiej (BS I st.) oraz internat. W ostatnim czasie przeprowadzono tu niezbędne prace w istniejących budynkach. Przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową oraz dostosowano internat do przepisów przeciwpożarowych. Łączny koszt wyniósł ponad 4,5 mln. zł. Ponadto wybudowano w 2021 roku siłownię zewnętrzną za blisko 500 tys. zł. Ostatnią inwestycją była budowa w 2023 roku budynku warsztatów szkolnych i kosztowało to ok. 2,8 mln. zł. Uczniowie mają do dyspozycji pracownię stolarską, krawiecką, fryzjerską, gastronomiczną, hotelową, ceramiczną, ogrodniczą i cukierniczą. Nowa inwestycja poszerzyła możliwości nauki w szkole.

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna przy ul. Rzemieślniczej 12/3 jest miejscem nauki 100 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatnich latach przebudowano tam salę gimnastyczną za około 4,5 mln. zł. Wybudowano też nowe skrzydło budynku i zakupiono meble oraz środki dydaktyczne do wybudowanych i wyremontowanych pomieszczeń. Dzięki tym inwestycjom szkoła dysponuje lepszą bazą sportową oraz nowymi pomieszczeniami dydaktycznymi, dostosowanymi do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jest tu nowy gabinet gimnastyki korekcyjnej, sala do integracji sensorycznej oraz gabinet do terapii metodą Tomatisa i EEG Biofeedback.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego przy ul. Antoniuk Fabryczny 40  opiekuje się ponad 150 uczniami. Niezbędne inwestycje, które przeprowadzono tam w ostatnich latach, to dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych oraz termomodernizacja. Wartość tych prac wyniosła ok. 81 mln. zł. W 2023 r. przebudowano tam salę gimnastyczną i kosztowało to ponad 8,6 mln. zł. Uczniowie mogą tu korzystać m.in. z boiska wielofunkcyjnego, zajęć prowadzonych w nieckach basenowych wg koncepcji Halliwick, pracowni integracji sensorycznej, sali doświadczania świata. Ponadto w Ośrodku Wsparcia i Testów dostępne są dla dzieci nowe technologie asystujące, np. Cyber-oko (c-eye).

 

Magdalena Gajewska

Do góry